หมายเลข ID หัวข้อ : 00197425 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2023พิมพ์

ทีวีไม่เปิดขึ้นมา หรือไม่มีไฟใดๆ

  ทีวีอาจจะไม่เปิดขึ้นมา ถ้าหากเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์ต่อไปนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านพลังงานได้:

  • แรงดันไฟฟ้าตก ในระบบกำลังไฟฟ้า
  • กำลังไฟมีการกระเพื่อม เช่น สภาวะไฟตก หรือไฟดับ
  • พายุฟ้าคะนอง

  วิดีโอบทช่วยสอนนี้จะระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีแก้ไข


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ กรุณาตรวจเช็คว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  หมายเหตุ:

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟ AC (สายไฟหลัก) มีการเสียบปลั๊กไว้อย่างถูกต้อง

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟ (สายไฟหลัก) มีการเสียบเข้ากับช่องเสียบทีวี BRAVIA อย่างถูกต้องดีแล้ว
  2. ถ้าหากเป็นทีวีรุ่นที่มีอะแดปเตอร์ AC ให้มาด้วย กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอะแดปเตอร์ AC และสายไฟ (สายไฟหลัก) ด้วยเช่นกัน ตรวจดูสภาวะทางกายภาพของอะแดปเตอร์ AC และ สายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายหรือสายขาด
   หมายเหตุ: กรุณาอย่าใช้อะแดปเตอร์ AC และเสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าซ็อกเก็ตหลักที่ผนังโดยตรง ถ้าหากมีความเสียหายหรือสายขาด
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟ (สายไฟหลัก) มีการเสียบเข้าเต้ารับไฟหลักที่ฝาผนังอย่างถูกต้องดีแล้ว
   หมายเหตุ: กรุณาอย่าใช้รางจ่ายไฟ และเสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้าซ็อกเก็ตหลักที่ผนังโดยตรง

   รูปภาพแสดงวิธีการเชื่อมต่อทีวี และเต้ารับไฟผนังเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อทุกอย่างไว้มั่นคงแน่นหนาดีแล้ว
   A: อะแดปเตอร์ AC
   B: สายไฟ (สายไฟหลัก)

  B. ตรวจดูว่าดีขึ้นหรือไม่ โดยการถอดปลั๊ก และเสียบปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) (การรีเซ็ต)

  การประมวลผลภายในของทีวี BRAVIA อาจจะใช้เวลา หรือทำงานผิดพลาด อันมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ภายนอกที่ให้บริการ/ข้อมูล เครือข่าย ออกอากาศ
  เมื่ออาการนี้มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ อาการจะดีขึ้นได้โดยการถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และเสียบเข้าไป จากนั้นทีวี BRAVIA ของท่านจะทำงานได้เป็นปกติ

  1. ปิดทีวี BRAVIA
  2. ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง
  3. เสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้นาน 2 นาที
  4. เปิดทีวี BRAVIA ขึ้นมา

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางจ่ายไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชาก กรุณาถอดรางต่อกำลังไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์

  C. ตรวจดูว่าทีวี BRAVIA เปิดขึ้นมาได้หรือไม่ โดยการกดปุ่มเปิดปิด (Power) บนตัวเครื่องทีวี BRAVIA (ไม่ใช่ที่รีโมท)

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม TV อาจจะแตกต่างกันไปได้ กรุณาตรวจเช็คดูบริเวณด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวีของท่าน หรืออ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น

  D. เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับทีวี BRAVIA หรือไม่ กรุณาถอดสายต่าง ๆ (USB สาย LAN, HDMI เสาอากาศ (สายอากาศ) ออก ยกเว้นสายไฟ AC (สายไฟหลัก) จากนั้นตรวจดูว่าอาการนี้มีเกิดขึ้นหรือไม่

  รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างช่องเสียบทีวี และอุปกรณ์ภายนอก

  1. ช่องเสียบ TV
  2. ถอดสายออก
  3. อุปกรณ์ภายนอก
   1. เราเตอร์
   2. อุปกรณ์เครือข่าย
   3. อุปกรณ์ HDD USB
   4. ตัวอะแดปเตอร์ USB wireless LAN (UWA-BR100)
   5. อุปกรณ์วิดีโอ
   6. อุปกรณ์เสาอากาศ (สายอากาศ) เช่นตัวบูสเตอร์

  E. กดปุ่มเปิดปิด (Power) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับทีวีนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเปิดและปิดได้โดยใช้ปุ่ม เปิดปิด (Power) บนตัวทีวี แต่ไม่ตอบสนองต่อปุ่ม เปิดปิด (Power) บนตัวรีโมทคอนโทรล กรุณาลอง การแก้ปัญหาของตัวรีโมทคอนโทรล

  F. ลองทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันอื่นที่อยู่ในสวิตช์พลังงานเดียวกัน และตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถใช้งานได้หรือไม่ เพื่อตรวจดูว่าปัญหาไม่ได้มาจากเต้าจ่ายไฟของท่าน

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน