หมายเลข ID หัวข้อ : 00140396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

คำว่า ความละเอียด (Resolution) และ อัตราสัดส่วนภาพ (Aspect Ratio) มีความหมายอย่างไรต่อเครื่องรับโทรทัศน์ของฉัน?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ความละเอียดและอัตราสัดส่วนภาพ เป็นคำที่ใช้อธิบายฟอร์แมทและภาพที่ท่านเห็นบนหน้าจอทีวีของท่าน.  ในเครื่องรับโทรทัศน์, ค่าทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันและมีผลกระทบต่อกัน.

ความละเอียดภาพ(Resolution)

ความละเอียดภาพจะบอกถึงจำนวนของพิกเซล(จุด-dot) ที่ประกอบกันเป็นภาพในโทรทัศน์ของท่าน.  ในแต่ละขนาดของหน้าจอ, จำนวนจุดที่มากกว่า แสดงถึงการมีความละเอียดภาพที่สูงกว่าและการมีภาพโดยรวมที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น.

ความละเอียดของทีวี มักจะบอกเป็นจำนวนของพิกเซลหรือจุดที่มีอยู่ในทางแนวตั้งในภาพนั้น.  แต่ละความละเอียดภาพเหล่านี้จะมีชื่อให้ด้วย.

ตัวอย่าง TV Resolution
[A] Resolution(# จำนวนของจุดทางแนวตั้ง)

อัตราสัดส่วนภาพ(Aspect Ratio)

สิ่งที่เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดกับความละเอียดภาพก็คือ อัตราสัดส่วนภาพ(Aspect Ratio).  เป็นอัตราความกว้างต่อความสูงของหน้าจอทีวี.  อัตราสัดส่วนภาพบางอันออกแบบมาเพื่อใช้กับความละเอียดภาพบางอย่างที่ไม่มีการยืดหรือผิดเพี้ยนของภาพและไม่มีช่องว่างเปล่ารอบ ๆ ภาพ.

ตัวอย่างของอัตราสัดส่วนภาพของทีวี
[A] ความสูง
[B]ความกว้าง

ตัวอย่างทั่วไปสำหรับทีวี

 ความละเอียดภาพ(Resolution)

 คำอธิบาย

 อัตราสัดส่วนภาพ(Aspect Ratio)

ความกว้าง(ในพิกเซล) 

 ความสูง(ในพิกเซล)

480i หรือ 480p

 ความคมชัดระดับมาตรฐาน(Standard Definition) (SD)

4:3

640

480

720p

 ความคมชัดสูง(High Definition) (HD)

16:9

1280

720

1080i หรือ 1080p

 ความคมชัดสูง(High Definition) (HD)

16:9

1920

1080

2160p

 ความคมชัดสูงมาก(Ultra High Definition) (UHD) หรือ 4K

16:9

3840

2160