หมายเลข ID หัวข้อ : 00146616 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

ไม่มีภาพในเครื่องรับโทรทัศน์จากระบบสเตอริโอ Audio/Video.

  ข้อสำคัญ:

  • ต่อไปนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหา ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวี และอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก(สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์). ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี เมื่อใช้สาย HDMI, ให้อ้างอิงกับ: ไม่มีภาพออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI .
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีของท่านมีซอฟต์แวร์(เฟิร์มแวร์)ระบบที่เป็นอันล่าสุดแล้ว. ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ จะมีให้สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ LCD บางรุ่น.
  • ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

  หมายเหตุ: คู่มือการเชื่อมต่อสาย จะให้ข้อมูลวิธีการเชื่อมต่อตามแจ็คขั้วต่อที่มีอยู่ในเครื่อง A/V ของท่าน.

  1. ตรวจเช็คดูว่าวิธีการรับสัญญาณอินพุทของทีวี สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้น.
   ตรวจเช็คดูว่าทีวีนั้นและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (อุปกรณ์  Audio/Video เช่น เครื่องเล่น Blu-ray) มีการเปิดไว้แล้ว. กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการป้อนสัญญาณอินพุทไปเป็นอันที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอหรือไม่.

   ตัวอย่าง: อุปกรณ์ Audio/Video เชื่อมต่อกับขั้วอินพุทที่เป็นคอมโปสิตของทีวี .→ กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีเพื่อเลือกวิดีโอ.

   รูปภาพประกอบ
  2. ตรวจเช็คดูว่าสายมีการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีและอุปกรณ์ แน่นหนาดีแล้ว.
   อาจจะมีกรณีที่ไม่มีสัญญาณ ออดิโอ/วิดีโอ ออกมาจากทีวีอย่างถูกต้อง ถ้าหากสายที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวี และอุปกรณ์ A/V นั้นมีการหลุดหลวมจากขั้วต่อ. ตรวจเช็คดูว่าสายมีการเชื่อมต่อกับทีวีและอุปกรณ์ที่แน่นหนาดีแล้ว.
  3. เมื่อใช้สาย คอมโปสิต(RCA), ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

   ตรวจเช็คดูว่าวิธีการรับสัญญาณอินพุทของระบบออดิโอ(เช่น ภาคขยายเสียงหรือเธียเตอร์แสตนด์) สอดคล้องกับอุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมาเมื่ออุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอเชื่อมต่อกับทีวีผ่านทางระบบออดิโอนั้น.


   รูปภาพประกอบ

   [1]:อุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมา(Video output)(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น BD/DVD)
   [2]: ระบบออดิโอ(ตัวอย่างเช่น: AV Amplifier)
   [3]: TV

   หมายเหตุ:
   • วิธีการป้อนสัญญาณเข้าของระบบออดิโอข้างต้น (วิดีโอ) เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบาย. เลือกวิธีการรับสัญญาณอินพุทที่เหมาะสมตามสเปคของอุปกรณ์ของท่าน.
   • ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวีแม้ว่าจะเลือกวิธีการรับสัญญาณอินพุทแล้ว ให้ลองทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้[A] ถ้าหากท่านมีสายสำรอง.
    เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมา และทีวีโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบออดิโอ ด้วยสายวิดีโอ. จากนั้น ตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงบนหน้าจอทีวีหรือไม่.

    รูปภาพประกอบ
    [A]:การเชื่อมต่อสายวิดีโอ
    [B]:การเชื่อมต่อสายออดิโอ
    [1]: อุปกรณ์ให้สัญญาณวิดีโอออกมา(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น BD/DVD)
    [2]: ระบบออดิโอ(ตัวอย่างเช่น: AV Amplifier)
    [3]: ทีวี
     
  4. เมื่อท่านมีสายสำรอง ให้เปลี่ยนกับสายที่ปัจจุบันใช้อยู่ จากนั้นตรวจเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
   ตรวจเช็คดูว่าสายที่ใช้เชื่อมต่อเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่. ถ้าหากท่านมีสายสำรอง, ให้เปลี่ยนสายที่ปัจจุบันใช้อยู่ ด้วยอันใหม่ จากนั้นตรวจเช็คดูว่าสถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
  5. เชื่อมต่อกับขั้วต่ออินพุทอันอื่นของทีวี.
   ตรวจเช็คดูว่าขั้วต่ออินพุทของทีวีนั้นเป็นสาเหตุของปัญหานั้นหรือไม่.
   ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
   1. เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วอินพุทอันอื่นของทีวี.
    ตัวอย่าง: สายปัจจุบันเชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุท component 1. → เชื่อมต่อสายนั้นเข้ากับขั้วอินพุท component 2 แทน.
   2. กดปุ่ม Input บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการรับสัญญาณอินพุทไปเป็นอันที่ตรงกับขั้วอินพุทที่ท่านเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 1, และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่.
  6. เชื่อมต่ออุปกรณ์ A/V อันอื่นเข้ากับทีวี.
   ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ A/V นั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือไม่.
   ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ A/V ตัวอื่น, ให้เชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุทเดียวกันของทีวีตามการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ A/V เดิม จากนั้นตรวจเช็คดูว่ามีภาพออกมาที่หน้าจอทีวีหรือไม่.
  7. ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ทั้งหมดโดยการ ถอดสายกำลังไฟ(สายไฟหลัก)ออกและต่อกลับเข้าไปใหม่.
   ถ้าหากปัญหานี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกเช่นบริการเครือข่ายของท่านหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย การรีเซ็ตอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจจะช่วยให้สถานะการณ์ดีขึ้น.
   รีเซ็ตอุปกรณ์ต่าง ๆ และทำการอัปเดตซอฟต์แวร์. ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์.
   1. ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยและทีวี.
   2. ถอดปลั๊กสายกำลังไฟของอุปกรณ์และทีวีออก.
   3. ปล่อยให้ทั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวีไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 30 วินาที.
    เสียบปลั๊กกำลังไฟของอุปกรณ์และทีวีกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า.
   4. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และทีวี.
  8. ดำเนินการ Factory Reset
   ถ้าหากยังคงไม่มีภาพ, รีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.
   สำหรับ Android TV, ให้อ้างอิงกับ วิธีการรีเซ็ต Android TV ไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.

  ข้อสำคัญ:

   

  • ถ้าหากเครื่องรับ A/V ของท่านมีฟังก์ชัน การแปลง(convert) , อาจจะจำเป็นต้องเปิดเมนูนี้เมื่อใช้การเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งแบบในการต่อสาย. คู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องของท่านควรจะให้ข้อมูลได้ว่าเครื่องรับ A/V ของท่านมีฟังก์ชันนี้หรือไม่.
  • ถ้าหากเครื่องรับ A/V ของท่านไม่สามารถทำการแปลงสัญญาณขึ้น(up-converting), ต้องมั่นใจว่าสายวิดีโอที่ใช้ระหว่างแหล่งจ่ายสัญญาณของท่าน (DVD, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, ฯลฯ.) และเครื่องรับ A/V นั้นเป็นแบบเดียวกันกับของสายวิดีโอที่ใช้อยู่ระหว่างเครื่องรับ A/V และเครื่องรับโทรทัศน์.
  • สัญญาณ คอมโปสิต หรือ S-Video ที่แปลงไปเป็นสัญญาณ คอมโปเนนท์หรือ HDMI อาจจะไม่แสดงออกมาเนื่องจากมีการเข้ารหัสป้องกันลิขสิทธิ์ในสัญญาณวิดีโอไว้.

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้. ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้่งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.