หมายเลข ID หัวข้อ : 00091214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2018

จะทำอะไรได้บ้าง เมื่อโทรทัศน์มีการเปลี่ยนช่องสัญญาณอินพุทของวิดีโอ หรือ วอลลุ่มได้เอง?

โทรทัศน์มีการเปลี่ยนช่องอินพุทของวิดีโอ หรือ เพิ่ม หรือ ลดวอลลุ่มเอง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากโทรทัศน์มีการเปลี่ยนช่องอินพุทของวิดีโอ หรือ เพิ่ม หรือ ลดวอลลุ่มเอง.

ข้อสำคัญ: ถ้าหากโทรทัศน์นั้นเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณเคเบิล หรือ ดาวเทียม ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายสัญญาณในโทรทัศน์. ถ้าหากปัญหาหายไป ให้ติดต่อกับบริษัทเคเบิล หรือ ผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อขอความช่วยเหลือ.

 1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์.

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาหายไป ให้ตรวจเช็คดูว่า รีโมทคอนโทรลนั้นมีปุ่มใด ๆ ติดค้าง ที่อาจจะทำให้มีการสั่งงานได้โดยไม่ได้ตั้งใจได้. ถ้าหากไม่มีปุ่มติดค้าง รีโมทคอนโทรลนั้นอาจจะเสียก็ได้.

 2. ปิดโทรทัศน์.
 3. ถอดปลั๊กสายไฟกำลังของโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟ AC.
 4. ปล่อยโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที.
 5. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังของโทรทัศน์กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ AC.
 6. เปิดโทรทัศน์ขึ้นมา.
 7. ตรวจเช็คดูว่า โทรทัศน์มีปุ่มใด ๆ ติดค้างบ้างหรือไม่ ที่อาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ต้องการขึ้นมาได้.
 8. ทำการปรับช่องโปรแกรมโดยอัตโนมัติ (Auto program) ในโทรทัศน์.
 9. ในบางกรณีที่พบได้น้อยมาก การใช้อุปกรณ์ไร้สายอินฟราเรดตัวอื่นในบริเวณใกล้เคียง อาจจะทำการให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้. ให้ขยับอุปกรณ์ตัวอื่นออกห่างจากโทรทัศน์.
 10. ถ้าหากปัญหายังไม่หายไป หลังจากที่ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นทั้งหมดแล้ว, อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม.