หมายเลข ID หัวข้อ : 00200508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

วิธีตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีแบบอื่น

  Google หรือ Android TV เป็นทีวีใด ๆ ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ (OS) Android™ จาก Google Inc ซึ่ง Android TV ได้มีการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของชุดทีวี Sony ตั้งแต่ปี 2558 และ Google TV ได้มีการเพิ่มเข้ามาในต้นปี 2564

  ท่านสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการตรวจดูว่าทีวีของท่านเป็น Google TV, Android TV หรือทีวีแบบอื่น

  หน้าจอเมนูหลัก (Home) ของทีวี

  กดที่ ปุ่มหน้าหลัก (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าไปที่หน้าจอเมนูหลัก (Home Menu)

  Google TV

  Google TV จะแสดงหน้าจอ เมนูหลัก (Home) ดังแสดงด้านล่าง: คุณสมบัติของหน้าจอ เมนูหลัก (Home) บน Google TV จะแตกต่างกันขึ้นกับว่าท่านได้มีการล็อกอินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ Google ของท่านหรือไม่

  • เมื่อท่านลงชื่อเข้าทีวีของท่านด้วยบัญชีผู้ใช้ Google ของท่าน:
   ตัวอย่างของหน้าจอเมนูหลัก (Home) บน Google TV เมื่อมีการตั้งบัญชีผู้ใช้ Google ไว้ในทีวีนั้น
   • จะมี Google TV แสดงที่ด้านซ้ายบนหรือด้านขวาบน
   • จะมีไอคอนบัญชีผู้ใช้ Google ที่มุมซ้ายบนหรือมุมขวาบน และเมื่อคลิกจะแสดงแผงหน้าปัทม์ (Dashboard) ขึ้นมา
  • เมื่อท่านไม่ได้ลงชื่อเข้าทีวีของท่านด้วยบัญชีผู้ใช้ Google ของท่าน:
   ตัวอย่างของหน้าจอเมนูหลัก (Home) บน Google TV เมื่อไม่ได้ตั้งบัญชีผู้ใช้ Google ไว้ในทีวีนั้น
   จะมีหน้าจอเกี่ยวกับ Google TV แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

  Android TV

  Android TV จะแสดงหน้าจอ เมนูหลัก (Home) ดังแสดงด้านล่าง:

  ตัวอย่างของหน้าจอเมนูหลัก (Home) บน Android TV ไอคอนนาฬิกาและการตั้งค่า จะแสดงที่มุมขวาบน
  ตัวอย่างของหน้าจอเมนูหลัก (Home) บน Android TV ไอคอนนาฬิกาและการตั้งค่า จะแสดงที่มุมขวาบน
  • หน้าจอ เมนูหลัก (Home) บน Android TV จะคล้ายกับหน้าจอ เมนูหลัก (Home) ของ Google TV แต่จะไม่มีไอคอนบัญชีผู้ใช้ Google ที่มุมขวาบนของหน้าจอ แต่จะเป็นไอคอน นาฬิกา (Clock) หรือ (การตั้งค่า (Settings)) แสดงขึ้นมาแทน
  • การแสดงที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องหรือการตั้งค่า

  ทีวีแบบอื่น

  ถ้าทีวีของท่านไม่ได้เป็นไปตามตัวอย่างข้างต้น อาจจะเป็นทีวีที่ไม่ได้ใช้ Android OS ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหน้าจอ เมนูหลัก (Home) จากทีวีแบบอื่น ๆ
  หมายเหตุ: หน้าจอ เมนูหลัก (Home) อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องและแอปที่มีให้
  ตัวอย่างของหน้าจอเมนูหลัก (Home) บนทีวีแบบอื่น ๆ

  รีโมทคอนโทรลของทีวี

  ถ้าหากรีโมทคอนโทรลที่ให้มามีปุ่ม ไมค์ (Mic) (หรือไอคอน ไมค์ (Mic) ) แสดงว่าทีวีนั้นเป็น Google หรือ Android TV

  ตัวอย่าง:
  รูปภาพแสดงปุ่มไมค์และไอคอนไมค์

  หมายเหตุ:

  • แม้จะเป็น Google หรือ Android TV อาจจะไม่มีปุ่ม ไมค์ (Mic) (หรือไอคอน ไมค์ (Mic) ) ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่นเครื่อง
  • สำหรับ xxC ซีรีส์ ปุ่ม ไมค์ (Mic) จะอยู่บนรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)

  ข้อมูลจำเพาะ

  ถ้าหาก Android หรือ Android TV มีแสดงอยู่ใน ซอฟต์แวร์ (Software) → ช่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในหน้า ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) ของรุ่นนั้น แสดงว่าเป็น Android TV หรือ Google TV

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการหาข้อมูลจำเพาะ กรุณาอ้างอิงกับ ฉันจะสามารถหาข้อมูลจำเพาะของทีวีได้อย่างไร?