หมายเลข ID หัวข้อ : 00145470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/05/2024พิมพ์

ทำไมไฟ LED ติดสว่างหรือกะพริบ ในสีที่ต่างกัน?

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  เมื่อใช้งานทีวีอยู่ กำลังอัปเดต หรือ สแตนด์บาย

  รูปแบบแสงไฟหรือสีอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ขั้นแรก กรุณาตรวจดูรายการเมนูโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง แล้วไปที่คำอธิบายสำหรับรุ่นของท่าน

  • ตรวจดูรายการเมนูของทีวี

   1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ ระบบ (System) หรือ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preference)
    หมายเหตุ: ถ้า ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preference) ไม่ปรากฏขึ้นมา กรุณาไปที่ ขั้นตอนที่ 4
   3. เลือกที่ ตัวแสดงสถานะ LED จากนั้นตรวจดูที่เมนูตัวเลือก
    หมายเหตุ: ถ้าไม่มี ตัวแสดงสถานะ LED ในเมนู กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) (คู่มือในเว็บ) เกี่ยวกับรูปแบบการติดสว่างของไฟ LED
   4. ขั้นตอนเพื่อดูข้อมูลจำเพาะจะแตกต่างกันไปตามรายการเมนูที่แสดง:
  • ความหมายของ LED ฟังก์ชันเสียง (Voice Function LED) หรือ LED การตอบสนองการดำเนินการ (Operational Response LED) บนทีวี

   ถ้าหากมี การตอบสนองการดำเนินการ (Operational Response) แสดงในเมนู ขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้

   LED ฟังก์ชันเสียง (Voice Function LED) หรือ LED การตอบสนองการดำเนินการ (Operational Response LED)
  • ความหมายของไฟ ไฟ LED ส่องสว่าง (illumination LED) หรือด้านล่างหน้าจอของ TV

   ถ้า ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED) มีแสดงในเมนูใน ขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น จะมีการติดสว่างที่ด้านล่างของทีวีอยู่ 2 แบบ

   ขึ้นอยู่กับไฟนั้น ๆ ที่ท่านจะต้องตรวจเช็คดู กรุณาอ้างอิงกันต่อไปนี้:

   ไฟ LED ส่องสว่าง (Illumination LED) ไฟที่ด้านล่างของหน้าจอ (สำหรับ Android TV บางรุ่น)

  เมื่อทีวีไม่ทำงานตามปกติ

  ขึ้นอยู่กับสถานะการติดสว่างหรือกะพริบของไฟ LED นั้น ๆ กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:

  • ไฟ LED สีแดงกะพริบ:

   สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV หรือ Android TV: ถ้าหากไฟ LED สีแดง กะพริบ กรุณาลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างนี้ ถ้าหากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และไฟ LED สีแดง ยังคงกะพริบอยู่ กรุณาตรวจเช็คดูว่ามีการกะพริบกี่ครั้งและจากนั้นกรุณาติดต่อกับส่วนสนับสนุน

   • ปิดทีวีลงไป และเปิดขึ้นมาใหม่โดยใช้รีโมทคอนโทรลทีวี หรือปุ่มปิดเปิดหลักบนตัวทีวี
   • ถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก จากนั้นกรุณาเสียบกลับเข้าไปใหม่
   • ปิดทีวีลงไป และจากนั้นกรุณาถอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากทีวี
   • อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
   สำหรับรุ่นอื่น ๆ : กรุณาอ้างอิงกับส่วนของ สีแดง (Red) ในหัวข้อของ ไฟสีแดง สีเขียว หรือสีส้ม ติดสว่างหรือกะพริบบนทีวี
  • ไฟอื่นที่นอกเหนือไฟ LED สีแดง กะพริบ:

   กรุณาถอดปลั๊กสายไฟหลักออก รอประมาณ 30 วินาที และจากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปเพื่อดูว่ามีหน้าจอแสดงนี้ออกมาหรือไม่ ถ้าปัญหายังคงอยู่ กรุณาเช็คดูสีของไฟ LED และจำนวนครั้งของการกะพริบ จากนั้นกรุณาติดต่อกับส่วนสนับสนุนลูกค้า