หมายเลข ID หัวข้อ : 00105908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2023พิมพ์

ไฟสีแดง เขียว หรือส้ม มีการติดสว่างหรือกระพริบบนทีวี

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  หัวข้อนี้ใช้ได้กับรุ่นที่ระบุเท่านั้น ถ้าหากท่านมี Google TV™ / Android TV™ หรือทีวีรุ่นหรือซีรีส์ต่อไปนี้ กรุณาอ้างอิงกับ ทำไมไฟ LED ติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีต่างกัน?

  • KDLxxW7xxB ซีรีส์ KDLxxW8xxB ซีรีส์ KDLxxW9xxB ซีรีส์ KDxxX8xxxB ซีรีส์ KDxxX9xxxB ซีรีส์ W70xC ซีรีส์ W78xC ซีรีส์ XBRxxX8xxB ซีรีส์ XBRxxX9xxB ซีรีส์

  ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าทีวีของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ กรุณาอ้างอิงกับ วิธีการตรวจดูว่า ทีวี BRAVIA™ ของท่านเป็น Google TV, Android TV หรือทีวีอื่น ๆ

  เนื้อหา

  ไฟ LED แสดงสถานะ ปกติจะอยู่ที่ด้านหน้าล่างของทีวี อาจจะมีไฟหนึ่งดวงหรือมากกว่า และในเครื่องรุ่นใหม่ ไฟหนึ่งดวงอาจจะมีการเปลี่ยนสีเพื่อเป็นการแสดงว่ามีการเปิดคุณสมบัติบางอย่างอยู่
  กรุณาตรวจเช็คดูตามต่อไปนี้ สำหรับความหมายทั่วไปของไฟแสดงสถานะ และขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาใดๆ

  สีแดง

  สีส้ม / สีเหลืองอำพัน

  สีเขียวหรือสีขาว

  หลอดไฟให้แสงสว่าง (Lamp Light) (สำหรับทีวีโปรเจคชัน หรือโปรเจคเตอร์เท่านั้น)

  ไม่มีแสงไฟ

  ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดครบแล้ว และปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข กรุณา ติดต่อเรา เพื่อของรับ การสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องได้รับการบริการตรวจซ่อม