หมายเลข ID หัวข้อ : 00233162 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2023พิมพ์

คู่มือการเชื่อมต่อทีวี BRAVIA / จอภาพ (BRAVIA / Monitor Connectivity Guide)

    กรุณาเลือกจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ ตามอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับทีวี / จอภาพ

    ตามการเลือกของท่าน คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ และคำแนะนำทั่วไปในวิธีการดำเนินการเชื่อมต่อ