หมายเลข ID หัวข้อ : 00232437 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/10/2019

ตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2561 ถึง 2562

  หาตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power  ตามรุ่นเครื่องของท่าน

  สำหรับตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2557 ถึง 2560 กรุณาตรวจเช็คได้ที่นี่

  รุ่นปีรุ่นตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Powerรุ่นปีรุ่นตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power
  2562KDL- 43W660G
  KDL- 50W660G
  2561KDL-43W660F
  KDL-50W660F
  KD-43X7000G
  KD-49X7000G
  KD-55X7000G
  KDL-43W800F
  KDL-49W800F
  KD-65X7000GKD-43X7000F
  KD-49X7000F
  KD-55X7000F
  KD-65X7000F
  KDL-43W800G
  KDL-49W800G
  KD-43X7500F
  KD-49X7500F
  KD-55X7500F
  KD-65X7500F
  KD-43X8000G
  KD-49X8000G
  KD-55X8000G
  KD-49X8500F
  KD-65X8000G
  KD-75X8000G
  KD-55X8500F
  KD-65X8500F
  KD-75X8500F
  KD-43X8500G
  KD-49X8500G
  KD-55X9000F
  KD-65X9000F
  KD-85X9000F
  KD-55X8500G
  KD-65X8500G
  KD-75X8500G
  KD-55A8F
  KD-65A8F
  KD-55A8G
  KD-65A8G
  KD-55A9F
  KD-65A9F
  KD-55A9G
  KD-65A9G
  KD-77A9G