หมายเลข ID หัวข้อ : 00129670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/03/2024พิมพ์

วิธีการรีเซ็ต Google TV™ หรือ Android TV™ ไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ขั้นตอนที่ 1: การรีเซ็ตพาวเวอร์

  ขั้นแรกกรุณาลองทำ รีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ถ้าหากท่านยังไม่ได้ลองทำดู การรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ปกติจะไม่มีการรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ถ้าหากท่านได้ทำการรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ไปแล้ว กรุณาดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

  ขั้นตอนที่ 2: การรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset)

  คำเตือน! การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานจะลบการตั้งค่าที่กำหนดเข้าไปเองทั้งหมดรวมถึงข้อมูลช่อง บัญชีผู้ใช้ (เช่นบัญชีผู้ใช้ Google) ข้อมูลระบบและแอปพลิเคชัน แอปที่ดาวน์โหลดมา การตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย และ Wi-Fi การตั้งค่าควบคุมระดับสิทธิการเล่น และข้อมูลอุปกรณ์กล้อง ทีวีจะกลับไปเป็นเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ ๆ

  เลือกชนิดทีวีของท่าน:

  รุ่นที่เป็น Google TV

  รุ่นที่เป็น Android TV