หมายเลข ID หัวข้อ : 00105935 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2023พิมพ์

วิธีการรีเซ็ต (Reset) BRAVIA ของท่านที่ไม่ใช่ Android TV ให้ไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ขั้นตอนที่ 1: การรีเซ็ตพาวเวอร์

  ขั้นแรกกรุณาลองทำการ รีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ปกติการรีเซ็ตพาวเวอร์จะไม่รีเซ็ตการตั้งค่าที่ระบุไว้ด้านล่างเรื่องคำเตือนกับการตั้งค่าจากโรงงาน ถ้าหากท่านได้ทำการรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power Reset) ไปแล้ว กรุณาดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

  ขั้นตอนที่ 2: การรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

  คำเตือน! การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าที่ตั้งเข้าไปเองของท่านทั้งหมดรวมทั้งการตั้งค่าการควบคุมระดับสิทธิการเล่น (Parental Lock)

  เลือกสถานะของทีวีของท่านจากด้านล่าง ขั้นตอนการสั่งงานจะแตกต่างไปตามสถานะของทีวีนั้น


  ถ้าหากท่านสามารถใช้งานหน้าแรกของเมนู (Home) ได้ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล

  1. กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ ส่วนสนับสนุนลูกค้า (Customer Support)
  5. เลือกที การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Settings)
  6. เลือกไปที่ ตกลง (OK)

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานหน้าจอเมนูหน้าหลัก (Home) ได้ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล

  1. ถอดปลั๊กสายไฟกำลังของทีวี (สายไฟหลัก) จากเต้ารับไฟฟ้า
  2. ปล่อยทีวีไว้โดยไม่มีไฟนานหนึ่งนาที
  3. เสียบปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

   หมายเหตุ: ทีวีควรจะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากไม่เปิดขึ้นมา กรุณาเปิดเอง

  4. รอประมาณ 40 วินาที เพื่อให้ทีวีเริ่มทำงานเต็มที่
  5. บนตัวรีโมทคอนโทรล กรุณากดค้างที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น ต้องมั่นใจว่าได้เล็งตัวรีโมทคอนโทรลตรงไปที่ด้านหน้าและตรงกลางของทีวี
  6. ในระหว่างที่กดปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น ไว้ กรุณากดและปล่อยปุ่ม เปิดปิด (Power) บนตัวเครื่องทีวี ขึ้นอยู่กับทีวี รีเซ็ต (Reset) จะมีการแสดงขึ้นมาชั่วครู่ที่มุมด้านล่างซ้ายของทีวี

   หมายเหตุ:

   • ทีวีนั้นอาจจะมีการปิดและเปิดขึ้นมาใหม่
   • ถ้าหากทีวียังคงมีการปิดต่อไปหลังการสั่งงานนี้ กรุณากดที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) เพื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมา
   • ปุ่มนี้อาจจะอยู่ที่ด้านหน้า หรือด้านข้างของทีวี ถ้าหากทีวีของท่านมีสวิตช์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ต้องมั่นใจว่าได้กดที่ปุ่ม ปุ่มเปิดปิด (Power) ไม่ใช่ของสวิตช์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
  7. ปล่อยนิ้วจากการกดปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น

   หมายเหตุ: หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา ถ้าหากได้ดำเนินขั้นตอนข้างต้นอย่างถูกต้อง

  8. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น

  ถ้าการรีเซ็ตทำได้ไม่สำเร็จ กรุณาถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากทีวี และปิดพาวเวอร์หรือปิดการทำงานการเชื่อมต่อเครือข่าย ทำซ้ำในขั้นตอนเหล่านี้