หมายเลข ID หัวข้อ : 00091272 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/01/2018พิมพ์

ทีวีไม่ให้เสียงหรือออดิโอใด ๆ ออกมา เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย HDMI® มีการเชื่อมต่ออย่างหนาแน่นกับทั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ (กล่องเซ็ตทอป, เครื่องเล่น DVD หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ) และทีวี.

   หมายเหตุ:

  2. ตั้งให้ทีวีมีอินพุทของวิดีโอที่ถูกต้องเพื่อให้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายสัญญาณ.
  3. ตั้งให้การปรับตั้งของเอาท์พุทของวิดีโอของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายสัญญาณเพื่อให้สัญญาณออดิโอที่ใช้งานร่วมกันได้ออกมา.

   สำคัญ:

   • ถ้าหากใช้กล่องเซ็ตทอป, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวปรับวอลลุ่มเสียงได้มีการเปิดให้ดังไว้แล้วในกล่องเซ็ตทอป. ท่านอาจต้องเข้าไปในเมนูของกล่องเซ็ตทอป และเลือกที่ HDMI ในส่วนของ Audio Settings หรือ Audio Coding เพื่อส่งสัญญาณออดิโอไปให้กับทีวี.
   • กล่องเซ็ตทอปที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นเก่ากว่า จะไม่สามารถใช้งานกับการเชื่อมต่อของ HDMI โดยอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง. ท่านอาจจะต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องเซ็ตทอปของท่าน หรือขอรับกล่องเซ็ตทอปที่เป็นของใหม่กว่าจากผู้ให้บริการของท่าน.
   • ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งค่าไว้เหมาะสม คุณสมบัติ HDMI .

   หมายเหตุ:

  4. ปลดสาย HDMI ออกจาก อินพุทของ HDMI ของทีวี และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณนั้นเข้ากับทีวีตัวอื่นที่แตกต่างออกไป.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะต้องทำก่อน 2 ขั้นตอนต่อไปนี้ เนื่องจาก เป็นการช่วยกำหนดว่า ปัญหามาจากอุปกรณ์ที่แหล่งกำเนิดสัญญาณหรือสาย HDMI. ถ้าหากเสียงที่ได้ยินในทีวีอื่น, ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณเข้ากับทีวีนั้นใหม่และทำต่อในขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  5. ถ้าหากยังไม่มีเสียงออกมา, วิธีการดำเนินการรีเซ็ตเพาเวอร์ในทีวี .
  6. ถ้าหากยังไม่มีเสียงออกมาหลังการรีเซ็ตเพาเวอร์ของทีวี, ให้ทำการเปลี่ยนสาย HDMI นั้น.
  7. ทำการ รีเซ็ต factory

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถช่วยแก้ปัญหาของท่านได้. แต่ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมด และปัญหายังคงไม่สามารถทำการแก้ไขได้, อาจต้องขอรับบริการตรวจสอบ.