หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

ฉันจะทำการรีสตาร์ท (ซอฟต์รีเซ็ต) หรือ เพาเวอร์ไซเคิล ใน Sony Android TV ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ไขปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ต BRAVIA TV อื่นที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับ วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่ ก่อนจะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ท่านอาจจะต้องการอ้างอิงกับ คู่มือการแก้ปัญหาทีวี ของเรา สำหรับวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

  BRAVIA TV ของท่านทำงานด้วย Android OS ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ตจำนวนมากเหมือนกัน กับอุปกรณ์เหล่านี้ การรีเซ็ต Android TV ของท่านเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างได้ผลกับปัญหาบางอย่างเช่น "ไม่มีภาพออกมา" "มีแต่เสียงออกมา" "รีโมตคอนโทรลใช้งานไม่ได้" หรือ"แอปนี้ทำงานได้ช้ามาก"

  รูปภาพประกอบ

  ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี

  หมายเหตุ:

  • เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอก เข้ากับทีวี ให้ปลดสายของฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกนั้นออกจากทีวีก่อนที่จะทำการรีเซ็ต
  • ถ้าหากทีวีปิดลงไป ให้เปิดขึ้นมาก่อนและดำเนินการดังต่อไปนี้
    
   1. เล็งตัวรีโมตคอนโทรลไปที่ไฟ LED และกดค้างที่ปุ่ม POWER ของตัวรีโมตคอนโทรลไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งมีข้อความ  Power off แสดงขึ้นมา

    รูปภาพประกอบ

    [1]: ไฟ LED
    [2]: ปุ่มPOWER ของตัวรีโมตคอนโทรล

     
   2. ทีวีมีการรีบูตขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะเปิดขึ้นมาใหม่
    ถ้าหากเครื่องไม่มีการรีบูต ให้กดปุ่ม POWER บนตัว รีโมตคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา


    รูปภาพประกอบ
     
   3. การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้น
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขแล้ว

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านถอดปลั๊กสายไฟออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ อาจจะมีผลเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรีเซ็ตข้างต้น
   ถ้าหาก สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกดปุ่ม POWER บนตัว รีโมตคอนโทรล ให้ลองดามข้างต้นดู
   ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง

   รูปภาพประกอบ
    
   1. ปิดทีวี
   2. ถอดปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก)ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
   3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที
   4. เสียบปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

  • ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถจะแก้ไขได้จากการลองทำตามขั้นตอนข้างต้น ให้ลองทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

   ข้อสำคัญ: ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่างๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน Google Play และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ ฯลฯ) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน