หมายเลข ID หัวข้อ : 00191249 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021พิมพ์

วิธีการหารายละเอียดสเปกของ ผลิตภัณฑ์ของ Sony

  ท่านสามารถหารายละเอียดนี้ได้โดยการตรวจเช็คกับหน้าข้อมูลของผลิตภัณฑ์นี้

  ข้อสำคัญ: รายละเอียดสเปกของผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน ๆอาจจะไม่มีแสดงไว้

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีการหารายละเอียดสเปกของเครื่อง NW-WM1Z

  1. เปิดหน้าสนับสนุน Sony Support Pageและใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์เพื่อทำการค้นหา
   รูปภาพประกอบ
    
  2. คลิกที่ผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหา 
   รูปภาพประกอบ
    
  3. คลิกที่รายละเอียดสเปก ที่ด้านซ้ายบนของหน้านี้
   รูปภาพประกอบ
    
  4. รายละเอียดสเปกของผลิตภัณฑ์ที่ท่านค้นหาจะแสดงขึ้นมา
   รูปภาพประกอบ