หมายเลข ID หัวข้อ : 00199449 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

รายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องรับโทรทัศน์ความคมชัดสูง(HDTV) และคุณภาพของภาพ.


  เมื่อวิดีโอในคุณภาพระดับ SD ถูกอัปสเกลและเล่นกลับ, คุณภาพจะดูแย่ลงและเป็นเห็นเป็นช่องสีเหลี่ยม ถึงแม้จะเป็น HDTV ก็ตาม. วิดีโอจะต้องมีคุณภาพระดับ HD จึงจะทำให้สามารถทำการเล่นกลับที่เป็นคุณภาพสูงใน HDTV ได้. วิดีโอที่มีคุณภาพระดับ SD ไม่สามารถแปลงไปเป็นคุณภาพระดับ HD หรือแสดงในความละเอียดระดับ SD โดยไม่มีการยืด. อย่างไรก็ตามโดยการปรับ Sharpness และ Picture Mode ของทีวี สามารถจะปรับปรุงคุณภาพนั้นได้. สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับการปรับแต่งตัวเลือกSharpness หรือ Picture Mode , ให้ตรวจเช็คกับสเปคของเครื่องหรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.

  เมื่อดูวิดีโอที่ไม่ใช่คุณภาพระดับ HD ผ่านทาง HDTV:
  รูปภาพประกอบ
  เมื่อ ดู DVD (720 x 480) หรือวิดีโอที่คุณภาพระดับ SD บน HDTV (1920 x 1080), การอัปสเกลวิดีโอไปเป็นส่วนประกอบใหม่ 1920 x 1080 จะทำให้คุณภาพแย่ลงและเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยม.

  เมื่อดูรายการส่งออกอากาศ:
  ถึงแม้เมื่อรายการทีวีจะส่งออกอากาศในคุณภาพระดับ HD, การส่งสัญญาณนั้นอาจจะมีการอัปสเกลจากคุณภาพระดับ SD (เช่น 720 x 480) ไปเป็นคุณภาพระดับ HD(1920 x 1080), ทำให้คุณภาพที่ได้ดูไม่ดีและเป็นช่องสี่เหลี่ยม.

  เมื่อดูวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอก:
  เมื่อใช้กล่องเซ็ตทอป อุปกรณ์สำหรับบันทึก หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่รองรับคุณภาพระดับ HD, วิดีโอต่าง ๆ นั้นจะแสดงในคุณภาพระดับ SD. ถึงแม้เมื่อใช้อุปกรณ์ที่รองรับคุณภาพระดับ HD, แต่ถ้าหากอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับทีวีโดยวิธีการทางอนาล็อก วิดีโอต่าง ๆ จะไม่แสดงออกมาในคุณภาพระดับ HD.