หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/05/2024พิมพ์

จะทำการเริ่มต้นใหม่ (รีเซ็ต) Google TV™ หรือ Android TV™ ได้อย่างไร?

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ทีวี BRAVIA ของท่านทำงานด้วย Android OS ที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องแท็บเล็ต เหมือนกับในอุปกรณ์เหล่านี้ การรีเซ็ตทีวีของท่านเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาบางอย่างได้ผลดี เช่น ไม่มีภาพ มีแต่เสียงออกมา รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน หรือ แอปช้ามาก

  หมายเหตุ:

  รีเซ็ตทีวีด้วยรีโมทคอนโทรล

  การรีเซ็ตทีวีด้วยวิธีการอื่น

  ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้งหมดแล้ว และปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม