หมายเลข ID หัวข้อ : 00158843 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

วิธีการทำการเชื่อมต่อ HDMI ระหว่างทีวีและอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ถ้าหากการเชื่อมต่อ HDMI ระหว่างทีวีของท่านกับอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ทำงาน.

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทั้งทีวีและอุปกรณ์อื่น ๆ นั้นมีการเปิดไว้แล้ว.
  2. ในระหว่างที่เปิดเครื่องอยู่ ให้ถอดปลั๊กสายไฟกำลังของทีวี และอุปกรณ์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า.
  3. ถอดสาย HDMI ออกจากทีวีและอุปกรณ์อื่น ๆ นั้น.
  4. รอเป็นเวลา 60 วินาที.
  5. ในระหว่างการถอดสาย HDMI ออก ให้เสียบปลั๊กสายไฟกำลังกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า.
  6. เปิดทีวีขึ้นมา.
  7. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่.
  8. เปิดเครื่องที่เชื่อมต่อทาง HDMI นั้นขึ้นมา.

  ทีวีควรจะสามารถตรวจพบสัญญาณ HDMI จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นได้ และใช้งานได้ตามปกติ. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไปอีก, ให้ถอดสาย HDMI ออกจากเครื่องทั้งสอง และจากนั้นให้เชื่่อมต่อเข้าไปใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม. ในบางสถานะการณ์ วิธีการนี้มีการรายงานมาว่าสามารถจะช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อได้.