หมายเลข ID หัวข้อ : 00151542 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

ลำโพงของทีวีไม่มีเสียงใด ๆ ออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อ DVI-to-HDMI จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องเล่น Audio/video.

    DVI รองรับเฉพาะสัญญาณวิดีโอเท่านั้น; ไม่รองรับสัญญาณออดิโอ. เนื่องจากแจ็คขั้วต่อ DVI ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยนั้นไม่มีเสียงออดิโอออกมา, การเชื่อมต่อของ HDMI ในทีวีจึงไม่ได้รับสัญญาณเสียงออดิโอใด ๆ. ดังนั้น, สาย DVI-to-HDMI จึงให้แต่ภาพบนหน้าจอทีวี ส่วนลำโพงของทีวีจะไม่สามารถให้เสียงใด ๆ ออกมาได้. ในกรณีนี้, จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อทางออดิโอจากแจ็คเอาท์พุทของอุปกรณ์ให้สัญญาณไปยังแจ็คอินพุทที่เหมาะสมของทีวี.

    หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินพุทของ HDMI ในทีวีเป็นอันที่สามารถรับอินพุทอนาล็อกออดิโอได้อยู่ด้วย. อินพุทของออดิโอในทีวีอาจจะเป็นสายคอมโปสิตสีแดงและสีขาวหรือสายหูฟังแบบสเตอริโอ. ด้านล่างนี้เป็นรูปภาพตัวอย่างของการเชื่อมต่อสองอย่างที่เป็นไปได้.
    รูปภาพประกอบ