ลำโพงสมาร์ท

  • รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อโดยใช้เครื่องรุ่น LF-S50G เครื่องรุ่นนี้ ในปัจจุบันมีเฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น
  • ถ้าต้องการใช้ ลำโพงสมาร์ท ของท่านเป็น ลำโพง BLUETOOTH ท่านจะต้องทำการจับคู่ระบบและทีวี โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ขั้นตอนการจับคู่จะต้องทำการลงทะเบียนด้วยกันทั้งคู่ ใน อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายไว้ล่วงหน้า
  • ทีวีจะต้องเป็นรุ่นที่ใช้ได้กับ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ของโปรไฟล์ BLUETOOTH
  • ฟังก์ชันนี้จะมีให้เฉพาะใน Sony TV ที่ใช้ได้กับ BLUETOOTH A2DP เท่านั้น ตรวจเช็คดูที่นี่ ถึง Sony TV ที่ใช้ด้วยกันได้
  • จะมีอุปกรณ์ Bluetooth audio เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้นที่สามารถจะเชื่อมต่อกับทีวีได้ในแต่ละเวลา เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ที่ไม่ใช่ อุปกรณ์ Bluetooth audio ได้พร้อมกัน
  • สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth Smart Speakerอื่นๆ ถ้าหากอุปกรณ์นั้นรองรับ A2DP มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม, โซนี่ไม่ได้รับประกันว่าการทำงานจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตรับรอง.

  ถ้าต้องการเซ็ตอัปลำโพงสมาร์ท กับ Android TV ของท่าน ท่านจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

  • ลำโพงสมาร์ท (Smart speaker)
  • Android TV ที่  อัปเดต ซอฟต์แวร์แล้ว
  • อุปกรณ์มือถือที่เป็น ระบบปฏิบัติการ Android™ หรือ iOS™ (เพื่อทำการเซ็ตอัปแอป Google Home)
  1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC
  2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

  3. ติดตั้งแอป Google Home ใน โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/IPhone
  4. เซ็ตอัป Wi-Fi ด้วยแอปทำตามคำแนะนำในแอป เพื่อทำการเซ็ตอัป ลำโพงของท่านกับ Wi-Fi ตั้งลำโพงเข้ากับการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi เดียวกันกับของ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/iPhone
   *ขึ้นอยู่กับบริการของท่าน ท่านอาจจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานไว้ล่วงหน้า
  5. เซ็ตอัป Wi-Fi ด้วยแอป

  การเชื่อมต่อ Sony TV ด้วย ฟังก์ชัน BLUETOOTH แบบไร้สาย


  หมายเหตุ: ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะใช้ ฟังก์ชัน Bluetooth ของ ลำโพงไร้สายของท่าน เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ในระหว่างการเซ็ตอัปเบื้องต้น จากนั้นจับคู่และเชื่อมต่อเข้ากับ อุปกรณ์ Bluetooth


  เมื่อใช้ Sony TV กับ ฟังก์ชัน BLUETOOTH ท่านสามารถใช้ ลำโพงสมาร์ท (Smart Speaker) เป็น ลำโพง BLUETOOTH ได้

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อลำโพงสมาร์ท กับทีวีแบบไร้สาย ท่านจะต้องทำการจับคู่ระบบและทีวี โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ขั้นตอนการจับคู่จะต้องทำการลงทะเบียนด้วยกันทั้งคู่ ใน อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายไว้ล่วงหน้า

  1. กดค้างที่ปุ่ม (Bluetooth)/PAIRING เพื่อให้ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่ของ Bluetooth
  2. การจับคู่ Bluetooth

  3. เปิดทีวีขึ้นมา
  4. เปิด TV Bluetooth ขึ้นมาโดยไปที่ Settings — Bluetooth settings — BluetoothOn
  5. ทำการจับคู่ Bluetooth จาก การตั้งค่าของ TV Bluetooth ของท่าน หาและเลือกชื่อลำโพงของท่าน ถ้ามีพร็อมพ์ให้ใส่รหัสผ่าน (Passkey*)ขึ้นมาใน อุปกรณ์ Bluetooth ให้ใส่ “0000
   ”* ตัวรหัสผ่าน (Passkey) อาจจะการเรียกเป็นอย่างอื่นได้เช่น “Passcode,” “PIN code,” “PIN number” หรือ “Password”
  6. ทำการจับคู่ Bluetooth

  7. เริ่มทำการเล่น
  8. Playback

  สำหรับระบบลำโพงสมาร์ทอันอื่น

  ให้อ้างอิงกับ คู่มือเริ่มต้น ของระบบเสียงของท่านเพื่อหาวิธีการเชื่อมต่อกับทีวีของท่าน

  ในกรณีที่เป็นปัญหา, เช่น ไม่มีเสียงออกมาแม้จะเป็นตอนที่ใช้เครื่องที่ใช้กันได้ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
  การแก้ปัญหาสำหรับ การเชื่อมต่อ Bluetooth กับ อุปกรณ์เสียงใน Android TV