หูฟัง

    หูฟัง

    เลือกชนิดของการเชื่อมต่อ

    การเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี และหูฟังนั้นๆ