คู่มือแนะนำแบบตอบโต้ได้ สำหรับ Sony Smart TV รุ่นปี 2019

  แบนเนอร์แบบตอบโต้ได้

  ใช้งานทีวีของท่านให้เต็มศักยภาพ จากคู่มือทีวีแบบตอบโต้ได้ของ Sony

  พบกับวิธีการเซ็ตอัปช่องดิจิทัล การตั้งค่า Wi-Fi, การใช้ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) และอีกมากมาย

  คลิกจากคู่มือทีวีแบบตอบโต้ได้ และท่านจะพบกับฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่ท่านไม่ทราบมาก่อนว่ามีอยู่ใน’Sony TV ของท่าน!

  ข้อสำคัญ:คู่มือทีวีแบบตอบโต้ได้นี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้


  ขั้นตอนวิธีใช้

  วิธีใช้

  มี 2 ขั้นตอนง่าย ๆ

  1) เลือกหัวข้อของท่าน
  2) ทำตามขั้นตอนในคำแนะนำหรือพิมพ์ออกมา

  เริ่มใช้งานตอนนี้เลย!

  ฟังก์ชันต่าง ๆของทีวี

  ฟังก์ชันต่าง ๆของทีวี

  ตรวจสอบหัวข้อต่าง ๆ สำหรับทีวีของท่าน เพื่อเริ่มต้นใช้งาน:

  [ - ] 10 อันดับแรก

  [ - ] เริ่มต้นใช้งาน/ตั้งค่าช่องสัญญาณ

  [ - ] Apps / การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)

  [ - ] การตั้งค่าภาพ (Picture Settings)

  [ - ] การตั้งค่าเสียง (Sound Settings)

  [ - ] การตั้งค่าเครือข่าย (Network Settings)

  [ - ] USB

  [ - ] ระบบ(System)

  [ - ] การสนับสนุน (Support)

  ซีรีส์ที่ใช้ได้:

  X7000G
  X7002G
  X7007G
  X660G
  X667G
  W672G
  W660G
  W617G
  W610G