คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA TV

    คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ และคำสั่งทั่วไปในวิธีการดำเนินการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ

    คลิกที่นี่สำหรับ คู่มือการเชื่อมต่อของ BRAVIA