หมายเลข ID หัวข้อ : 00281949 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2023พิมพ์

[วิดีโอ] วิธีการเปิดใช้งานอัตรารีเฟรชผันแปรได้ (Variable Refresh Rate) (VRR) บนทีวี BRAVIA บางรุ่น

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    รับชมวิดีโอนี้เพื่อทำการตั้งค่าความสามารถของอัตรารีเฟรชผันแปรได้ (Variable Refresh Rate) (VRR) ใน BRAVIA™ TV ของท่าน


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    เพื่อตรวจดูรุ่นเครื่อง TV ที่รองรับคุณสมบัติอัตรารีเฟรชผันแปรได้ (Variable Refresh Rate) (VRR) กรุณาอ้างอิงกับ คุณสมบัติใดของมาตรฐาน HDMI 2.1 ที่รองรับได้ในทีวีรุ่นใด?