หมายเลข ID หัวข้อ : 00251971 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2020พิมพ์

การยุติบริการ “Google Play Music” และการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้งานไปเป็น "YouTube Music" บน Sony Android TV

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า Google® ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ "Google Play Music" ใน Android TV ได้ประกาศแผนการที่จะยุติบริการและแทนที่ด้วย "YouTube Music"

  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึง“ Google Play Music” บนอุปกรณ์ที่เลือกใช้งาน ด้วยเหตุนี้ โปรดใช้บริการ "YouTube Music" โดยทำการโอนบัญชีผู้ใช้งานของท่านไปยังบริการ "YouTube Music"

  โปรดไปที่เว็บไซต์การแจ้งเตือนของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  การประกาศโดย Google Play Music
  https://support.google.com/googleplaymusic/answer/9973710?hl=th&ref_topic=6230811

  วิธีการโอนบัญชีผู้ใช้งาน Google Play Music ไปยัง YouTube Music
  https://support.google.com/youtubemusic/answer/9698084?hl=th

  วิธีการใช้งาน YouTube Music บน Android TV
  https://support.google.com/youtubemusic/answer/9231765?co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1&hl=th

   

  เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น

  กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ