หมายเลข ID หัวข้อ : 00247023 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021พิมพ์

การติดตั้งบนผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2563)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง คู่มือเซ็ตอัปทีวี และคำแนะนำต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง วัดเป็น มม.
   ผังแสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV
   1. W (ความกว้าง)
   2. H (ความสูง)
   3. รูสกรู

   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง ให้ดูในคู่มือของทีวีของท่านและของขายึดติดผนังของท่าน
  • ขนาดของตัว อะแดปเตอร์ AC: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก วัดเป็น มม.
   ตัวอะแดปเตอร์ AC มีมาพร้อมให้ในบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัว อะแดปเตอร์ AC (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัว อะแดปเตอร์ AC:
   1. W (ความกว้าง)
   2. H (ความสูง)
   3. D (ความลึก)
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า (6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกรู ให้อ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) สำหรับทีวีนั้น

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ:ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค การมีขายของ ขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้

  เครื่องรุ่นปี 2563

  ชื่อซีรีส์ชื่อรุ่นนิ้วขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้

  ขนาดของรูสกรู

  (W [A] x H [B] )

  ความยาวของสายไฟน้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  A9S ซีรีส์KD-48A9S48SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.13.9 กก.
  A8H ซีรีส์KD-65A8H65SU-WL450 *1 (ยกเว้นอินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้นอินเดีย)
  300 x 3002 ม.21.8 กก.
  KD-55A8H55SU-WL450 *1 (ยกเว้นอินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้นอินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.16.8 กก.
  Z8H ซีรีส์KD-85Z8H85SU-WL450 *1 (ยกเว้นอินเดีย)400 x 4002 ม.65.6 กก.
  KD-75Z8H75SU-WL450 *1400 x 4002 ม.47.9 กก.
  X9507H ซีรีส์KD-65X9507H65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.3 กก.
  KD-55X9507H55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.16.8 กก.
  X9500H ซีรีส์KD-75X9500H75SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3002 ม.33.1 กก.
  KD-65X9500H65SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.22.3 กก.
  KD-55X9500H55SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.16.8 กก.
  KD-49X9500H49SU-WL450 *1200 x 2001.5 ม.13.3 กก.
  X9077H ซีรีส์KD-65X9077H65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.2 กก.
  KD-55X9077H55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.16.5 กก.
  X9007H ซีรีส์KD-75X9007H75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.9 กก.
  KD-65X9007H65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.22.2 กก.
  KD-55X9007H55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.16.5 กก.
  X9000H ซีรีส์KD-85X9000H85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.45.8 กก.
  KD-75X9000H75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.32.9 กก.
  KD-65X9000H65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.22.2 กก.
  KD-55X9000H55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.16.5 กก.
  KM-85X9000H85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.45.8 กก.
  KM-75X9000H75SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.32.9 กก.
  KM-65X9000H65SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.22.2 กก.
  KM-55X9000H55SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.16.5 กก.
  X8500H ซีรีส์KD-49X8500H49SU-WL450 *1200 x 200

  ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (191 x 80 x 39) หรือ (170 x 85 x 40)

  13.2 กก.
  KD-43X8500H43SU-WL450 *1100 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  10.8 กก.
  X8077H ซีรีส์KD-75X8077H75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.31.8 กก.
  X8050H ซีรีส์KD-75X8050H75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.31.8 กก.
  KD-65X8050H65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  KD-55X8050H55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.16.0 กก.
  KD-49X8050H49SU-WL450 *1200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11.6 กก.
  KD-43X8050H43SU-WL450 *1100 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.4 กก.
  X8007H ซีรีส์KD-85X8007H85SU-WL450 *1400 x 4001.5 ม.44.1 กก.
  KD-75X8007H75SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.31.8 กก.
  KD-65X8007H65SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  KD-55X8007H55SU-WL450 *1
  SU-WL850
  300 x 3001.5 ม.16.0 กก.
  KD-49X8007H49SU-WL450 *1200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11.6 กก.
  KD-43X8007H43SU-WL450 *1100 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.4 กก.
  X8000H ซีรีส์KD-85X8000H85SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)400 x 4001.5 ม.44.1 กก.
  KD-75X8000H75SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.31.8 กก.
  KD-65X8000H65SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.21.7 กก.
  KD-55X8000H55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)
  SU-WL850 (ยกเว้น อินเดีย)
  300 x 3001.5 ม.16.0 กก.
  KD-49X8000H49SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11.6 กก.
  KD-43X8000H43SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)100 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.4 กก.
  X7577H ซีรีส์KD-65X7577H65SU-WL450 *1300 x 3003.5 ม.20.1 กก.
  KD-55X7577H55SU-WL450 *1200 x 2003.5 ม.15.0 กก.
  X7500H ซีรีส์KD-65X7500H65SU-WL450 *1300 x 3001.5 ม.20.1 กก.
  KD-55X7500H55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.15.0 กก.
  KD-49X7500H49SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  12.0 กก.
  KD-43X7500H43SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)100 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.6 กก.
  X7400H ซีรีส์KD-65X7400H65-300 x 3001.5 ม.20.1 กก.
  KD-55X7400H55SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)200 x 2001.5 ม.15.0 กก.
  KD-49X7400H49SU-WL450 *1200 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  12.0 กก.
  KD-43X7400H43SU-WL450 *1 (ยกเว้น อินเดีย)100 x 200ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.6 กก.
  W6603 ซีรีส์KDL-43W660343-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (140 x 63 x 30.6) หรือ (157 x 65 x 32.3)
  7.7 กก.
  W6600 ซีรีส์KDL-43W660043-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (140 x 63 x 30.6) หรือ (157 x 65 x 32.3)
  7.7 กก.
  W6103 ซีรีส์KDL-32W610332-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (113.8 x 65 x 32) หรือ (143 x 54 x 31)
  4.8 กก.
  W6100 ซีรีส์KDL-32W610032-100 x 100ความยาวสายเคเบิล DC ของตัวอะแดปเตอร์ AC
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัวอะแดปเตอร์ AC (W x H x D)
  (113.8 x 65 x 32) หรือ (143 x 54 x 31)
  4.8 กก.


  *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) สำหรับทีวีนั้น