หมายเลข ID หัวข้อ : 00244824 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2024พิมพ์

การค้นหาคู่มือทีวี: เคล็ดลับในการหา ใช้ พิมพ์

  ท่านยังคงพยายามเสาะหาคู่มือทีวี Sony ของท่านอยู่ หรือรู้สึกคลุมเคลือว่าจะอ้างอิงกับคู่มืออันไหนอยู่ใช่หรือไม่? ค้นหาทุกอย่างที่ท่านจะต้องทราบเกี่ยวกับคู่มือเหล่านี้ได้ในวิดีโอบทช่วยสอนของเรา รวมถึงจะหาได้จากที่ใด จะใช้อันไหน วิธีการนำทางอย่างมีประสิทธิภาพ และแม้แต่วิธีการพิมพ์ออกมา


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ชื่อโครงสร้างและการออกแบบของคู่มือ มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าได้

  สารบัญ

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าไปที่หน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีวีของท่าน เพื่อหาข้อมูลจำเพาะและข้อมูลเฉพาะรุ่นอื่น ๆ:

  1. ต้องมั่นใจว่าท่านทราบชื่อรุ่นเครื่องของท่าน

  ถ้าหากท่านไม่มั่นใจ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการหาชื่อรุ่น หมายเลขซีเรียล และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบสำหรับทีวี BRAVIA

  2. ค้นหาชื่อรุ่นเครื่องในเว็บไซต์สนับสนุน

  พิมพ์ชื่อรุ่นทีวีของท่านเข้าไปในแถบค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุน Sony ชื่อเต็มของของเครื่องจะมีแสดงออกมาโดยอัตโนมัติในเมนูแนะนำแบบอัตโนมัติ เมื่อท่านเริ่มทำการพิมพ์เข้าไป คลิกที่ชื่อรุ่นเพื่อไปที่หน้าของผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง หรือคลิกที่ปุ่ม ค้นหา(Search) เพื่อหาตัวที่ตรงกันที่สุด และเลือกที่รุ่นเครื่อง TV นั้น
  หน้าแรกของการสนับสนุน

  3. กรุณาไปที่หน้ารุ่นของทีวีของท่าน

  เมื่อท่านอยู่ในหน้ารุ่นทีวีนั้นแล้ว หาดูคู่มือที่มีให้ได้ในแท็บ คู่มือ (Manuals)

  หน้าการสนับสนุนของรุ่น

  ฉันต้องอ้างอิงจากคู่มือใดบ้าง?

  • คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) (คู่มือในเว็บ (Web Manual)) - วิธีการใช้ข้อมูลการใช้ทีวี หรือ การแก้ปัญหา
  • คู่มือการตั้งค่า/คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน (Setup Guide/Startup Guide) - ภาพผังวงจรของวิธีการติดตั้งและตั้งค่าทีวีของท่าน พร้อมกับตำแหน่งของขั้วต่อ/พอร์ต/ปุ่ม ที่มีอยู่ในตัวเครื่องนั้น
  • คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) - อธิบายส่วนประกอบ เคล็ดลับพื้นฐานก่อนการติดตั้งผนังและข้อมูลจำเพาะรวมถึงขนาดและน้ำหนักของทีวี
  • ขายึดติดตั้งผนัง (Wall-Mount Bracket) - คู่มือแนะนำการติดตั้งโดยรวมสำหรับการใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony
  • ข้อมูลความปลอดภัย (Safety Information) - ประกอบไปด้วยข้อมูลความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของท่านที่ควรทราบก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

  ฉันจะค้นหาข้อมูลในคู่มือได้อย่างไร?

  ใน คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการจะดูหรือใช้ได้ในกล่องสำหรับค้นหา ใส่คำสำคัญ (Keyword) ที่เกี่ยวข้องที่ท่านกำลังหาเข้าไปและเลือกหัวข้อจากหน้าผลการค้นหา

  ฉันจะพิมพ์คู่มือได้อย่างไร?

  ปุ่ม คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) จะมีปุ่ม พิมพ์ (Print) ในแต่ละหน้าให้

  ตำแหน่งของไอคอนพิมพ์คู่มือช่วยเหลือออนไลน์
  เมื่อท่านคลิกปุ่มพิมพ์ (Print) จะมีหน้าต่างสำหรับพิมพ์เปิดขึ้นมา เลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ (Print)

  เคล็ดลับ: ถ้าหากท่านต้องการพิมพ์ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ทั้งหมด กรุณาคลิกที่ลิงก์ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) (เวอร์ชันพิมพ์) ที่อยู่ใต้รายการหัวข้อนี้ในหน้าแรก

  การติดตั้งผนัง

  สำหรับข้อมูลการติดตั้งผนังทั่วไป กรุณาอ้างอิงกับ คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) หรือ คู่มือการใช้งาน (Operating Instructions) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน ท่านสามารถอ้างอิงกับคู่มือ ขายึดติดตั้งผนัง (Wall-Mount Bracket) สำหรับคำแนะนำการติดตั้งที่ละเอียด ถ้าหากท่านใช้ขายึดติดตั้งผนังที่เข้ากันได้กับของ Sony


  ถ้าต้องการดูความเข้ากันได้ของขายึดติดตั้งผนังและระยะวัดรูของสกรู กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ การติดตั้งผนัง - ขายึดติดตั้งผนังที่เข้ากันได้และการวัดระยะสกรูสำหรับทีวี BRAVIA

  วิธีแก้ปัญหาอื่นที่นอกเหนือจากคู่มือ

  Sony จัดให้มีข้อมูลสนับสนุนล่าสุดไว้ในเว็บไซต์การสนับสนุนของเรา
  ถ้าต้องการหาข้อมูลเฉพาะรุ่น กรุณาไปที่หน้ารุ่นของท่าน ตั้งตัวกรองการค้นหาไปเป็น ทั้งหมด (All) และป้อนคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านกำลังหาและคลิกที่ปุ่ม ค้นหา (Search)
  ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้ง คำถามและคำตอบและเฟิร์มแวร์ / ซอฟต์แวร์