หมายเลข ID หัวข้อ : 00229547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/07/2019พิมพ์

การติดตั้งบนผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2017)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้.

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง , กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง, คู่มือเซ็ตอัปทีวี และคำสั่งต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
   ผังนี้แสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV
   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] รูของสกรู

   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV, การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount , แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง , ให้ดูในคู่มือของทีวีของท่านและของขายึดติดผนังของท่าน
  • ขนาดของตัว AC Power adapter: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
   ตัว AC Power adapter จะมีมาให้ในเครื่องบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัว AC Power adapter (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัว AC Power adapter:

   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] D (ความลึก)
    
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า(6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง (ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี, ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น, ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค, การมีขายของขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้

  เครื่องรุ่นปี 2017

  ชื่อซีรีย์ชื่อรุ่นนิ้วขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรูความยาวของสายไฟกำลังน้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  A1 ซีรีส์KD-77A177SU-WL450 (D20/60มม.)400x3002 ม.37.8 กก.
  KD-65A165SU-WL450 (D20/60มม.)400x2002 ม.29.8 กก.
  KD-55A155SU-WL450 (D20/60มม.)400x2002 ม.25 กก.
  X9500E ซีรีส์KD-65X9500E65*3400x3001.5 ม.43.3 กก.
  KD-55X9500E55*3300x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  2 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (287 x 75 x 32.5)
  32.7 กก.
  X9400E / X9300E ซีรีส์KD-75X9400E75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.42.8 กก.
  KD-65X9300E65SU-WL450 *1400x3001.5 ม.38.2 กก.
  KD-55X9300E55SU-WL450 *1300x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  2 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (287 x 75 x 32.5)
  28.6 กก.
  X9001E ซีรีส์FW-65X9001E65SU-WL450 *1300x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  2 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (287 x 75 x 32.5)
  22 กก.
  FW-55X9001E55SU-WL450 *1300x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (228 x 75 x 38)
  16.9 กก.
  X9000E ซีรีส์KD-75X9000E75SU-WL500 *2400x4001.5 ม.33.2 กก.
  KD-65X9000E65SU-WL450 *1300x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  2 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (287 x 75 x 32.5)
  22 กก.
  KD-55X9000E55SU-WL450 *1300x300ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (228 x 75 x 38)
  16.9 กก.
  KD-49X9000E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (228 x 75 x 38)
  12.6 กก.
  X8501E ซีรีส์FW-65X8501E65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.21 กก.
  FW-55X8501E55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.18.6 กก.
  X8500E ซีรีส์KD-75X8500E75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.34.1 กก.
  KD-65X8500E65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.21 กก.
  KD-55X8500E55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.18.6 กก.
  X8200E ซีรีส์KD-55X8200E55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.17.6 กก.
  KD-49X8200E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (228 x 75 x 38)
  12.2 กก.
  KD-43X8200E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39)
  10.1 กก.
  X8001E ซีรีส์FW-55X8001E55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.17.6 กก.
  FW-49X8001E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39)
  12.2 กก.
  X8000E ซีรีส์KD-55X8000E55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.17.6 กก.
  KD-49X8000E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39)
  12.2 กก.
  KD-43X8000E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36) หรือ (192 x 80 x 39)
  10.1 กก.
  X7500E ซีรีส์KD-49X7500E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40) หรือ (191 x 80 x 39)
  (อินเดีย: 170 x 85 x 40 หรือ 191 x 80 x 39)
  11.6 กก.
  KD-43X7500E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36)
  9.4 กก.
  X7007E ซีรีส์KD-65X7007E65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.20.9 กก.
  KD-55X7007E55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.17.7 กก.
  KD-49X7007E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40)
  11.4 กก.
  KD-43X7007E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36)
  9.3 กก.
  X7002E ซีรีส์KD-65X7002E65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.20.9 กก.
  KD-55X7002E55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.17.7 กก.
  KD-49X7002E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40)
  11.4 กก.
  KD-43X7002E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36)
  9.3 กก.
  X7000E ซีรีส์KD-65X7000E65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.20.9 กก.
  KD-55X7000E55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.17.7 กก.
  KD-49X7000E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36) หรือ (170 x 85 x 40)
  11.4 กก.
  KD-43X7000E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36)
  9.3 กก.
  X6700E ซีรีส์KD-70X6700E70SU-WL450 *1400x4001.5 ม.27.7 กก.
  KD-60X6700E60SU-WL450 *1400x3001.5 ม.19.0 กก.
  W772E ซีรีส์KLV-49W772E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (161 x 68 x 36)
  12.0 กก.
  KLV-43W772E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.6 กก.
  W757E ซีรีส์KDL-49W757E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  11.5 กก.
  KDL-43W757E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  9.1 กก.
  W750E ซีรีส์KDL-49W750E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  11.5 กก.
  KDL-43W750E43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  9.1 กก.
  W672E ซีรีส์KLV-49W672E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  11.9 กก.
  KLV-40W672E40SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  8.6 กก.
  KLV-32W672E32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  6.3 กก.
  W667E ซีรีส์KDL-49W667E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  11.4 กก.
  KDL-40W667E40SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31)
  8.1 กก.
  W660E ซีรีส์KDL-49W660E49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  11.4 กก.
  KDL-40W660E40SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31)
  8.1 กก.
  KDL-32W660E32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31)
  5.8 กก.
  W622E ซีรีส์KLV-32W622E32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  6.3 กก.
  W617E ซีรีส์KDL-32W617E32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31)
  5.8 กก.
  W610E ซีรีส์KDL-32W610E32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (110 x 63.5 x 31)
  5.8 กก.
  R422E ซีรีส์KLV-32R422E32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32) หรือ (153 x 51 x 35)
  6.3 กก.
  R352E ซีรีส์KLV-40R352E40SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (128.5 x 56 x 33.5) หรือ (129 x 56 x 34)
  6.5 กก.
  R350E ซีรีส์KDL-40R350E40SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34)
  6.5 กก.
  R326E ซีรีส์KLV-32R326E32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (129 x 56 x 34)
  4.5 กก.
  R324E ซีรีส์KDL-32R324E32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34)
  4.5 กก.
  R302E ซีรีส์KLV-32R302E32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (143 x 54 x 31) หรือ (129 x 56 x 34)
  4.5 กก.
  R300E ซีรีส์KDL-32R300E32SU-WL450 *4100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31)
  4.5 กก.


  *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น
  *2 ไม่มีฟังก์ชันปรับเอียง
  *3 อุปกรณ์เสริมของขายึดติดผนังที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่าน
  *4 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น