หมายเลข ID หัวข้อ : 00229551 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/07/2019พิมพ์

การติดตั้งบนฝาผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2018)

  กรุณาดูในผังต่อไปนี้ และตรวจเช็คดูขายึดติดผนังที่ใช้งานด้วยกันได้สำหรับทีวีของท่าน

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลได้.

  • เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง กรุณาทำตามคู่มือการใช้งานขายึดติดผนัง, คู่มือเซ็ตอัปทีวี และคำสั่งต่อไปนี้

  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้


  ถ้าต้องการดูผังการใช้งานด้วยกันได้

  • การวัดระยะห่างของรูของสกรู: ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็น มม.
   ผังนี้แสดงด้านหลังของ BRAVIA TV

   ด้านหลังของ BRAVIA TV
   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] รูของสกรู

   หมายเหตุ:
   • ในบางรุ่นของ BRAVIA TV, การวัดระยะห่างของรูของสกรู (W x H) จะเป็นไปตามมาตรฐาน VESA Mount , แต่จำนวนและความลึกของรูสกรูจะไม่ใช้
   • Sony ไม่สามารถรับประกันได้ถึงการใช้ขายึดติดผนังของบริษัทอื่นในการยึด BRAVIA TV ว่าจะทำได้เป็นปกติ
   • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดและคำเตือนเกี่ยวกับการยึดติดผนัง , ให้ดูในคู่มือของทีวีของท่านและของขายึดติดผนังของท่าน
  • ขนาดของตัว AC Power adapter: ความกว้าง x ความสูง x ความลึก หน่วยเป็น มม.
   ตัว AC Power adapter จะมีมาให้ในเครื่องบางรุ่น ผังนี้จะแสดง ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้ของตัว AC Power adapter (W x H x D) ในผังการใช้งานร่วมกันได้
   ขนาดของตัว AC Power adapter:

   [A] W (ความกว้าง)
   [B] H (ความสูง)
   [C] D (ความลึก)
    
  • เกี่ยวกับความแข็งแรงของฝาผนัง

   ฝาผนังที่จอจะติดตั้งเข้าไปนั้น จะต้องมีความแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักของจอได้ถึง 4 เท่า(6 เท่าในบางรุ่น) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแรงที่ต้องการของฝาผนัง กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้ง(ขายึดติดผนัง) ในหน้ารุ่นเครื่องทีวีของท่าน
   ถ้าหากความแข็งแรงมีไม่เพียงพอ ให้ทำการเสริมให้เพียงพอ ในส่วนของการเสริมฝาผนัง ให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับสัญญาที่ได้รับอนุญาต

  • เกี่ยวกับสกรู

   เมื่อติดตั้งขายึดติดผนังเข้ากับทีวี, ให้ใช้สกรูที่มีความยาว 8 มม.ถึง 12 มม.จากผิวหน้าของขายึดติดผนัง (เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว และความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปตามขายึดติดผนังนั้น ๆ)
   ถ้าหากท่านใช้รายการที่เป็นของทดแทนที่นอกเหนือจากสกรูข้างต้น, ทีวีอาจจะตกหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายกับบุคคลได้ หรือก่อนให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนภายในของทีวีได้

  ผังการใช้งานด้วยกันได้

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาค, การมีขายของขายึดติดผนังอาจจะแตกต่างกันได้

  เครื่องรุ่นปี 2018

  ชื่อซีรีย์ชื่อรุ่นนิ้วขายึดติดผนังที่ใช้ร่วมกันได้ขนาดของรูสกรูความยาวของสายไฟกำลังน้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
  A9F ซีรีส์KD-65A9F65SU-WL450 *1400x2002 ม.27.2 กก.
  KD-55A9F55SU-WL450 *1400x2002 ม.23.8 กก.
  Z9F ซีรีส์KD-75Z9F75SU-WL500 *2400x3002 ม.38.5 กก.
  KD-65Z9F65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.28.2 กก.
  A8F ซีรีส์KD-65A8F65SU-WL450 *1300x3002 ม.24.4 กก.
  KD-55A8F55SU-WL450 *1300x2002 ม.18.7 กก.
  X9000F ซีรีส์KD-85X9000F85SU-WL500 *2400x4002 ม.45.2 กก.
  KD-75X9000F75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.35.0 กก.
  KD-65X9000F65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.24.5 กก.
  KD-55X9000F55SU-WL450 *1300x3001.5 ม.18.2 กก.
  KD-49X9000F49SU-WL450 *1200x2001.5 ม.13.6 กก.
  X8577F ซีรีส์KD-55X8577F55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.19.1 กก.
  X8500F ซีรีส์KD-85X8500F85SU-WL500 *2400x4002 ม.44.1 กก.
  KD-75X8500F75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.38.9 กก.
  KD-65X8500F65SU-WL450 *1300x3001.5 ม.25.6 กก.
  KD-55X8500F55SU-WL450 *1300x2001.5 ม.19.1 กก.
  KD-49X8500F49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (191 x 80 x 39) หรือ (170 x 85 x 40)
  13.2 กก.
  KD-43X8500F43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  10.8 กก.
  X8300F ซีรีส์KD-70X8300F70SU-WL450 *1400x3001.5 ม.25.6 กก.
  KD-60X8300F60SU-WL450 *1300x3001.5 ม.19.8 กก.
  X7800F ซีรีส์KD-75X7800F75SU-WL500 *2400x3001.5 ม.30.9 กก.
  X7500F ซีรีส์KD-65X7500F65SU-WL450 *1300x2001.5 ม.20.2 กก.
  KD-55X7500F55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.16.2 กก.
  KD-49X7500F49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  12.0 กก.
  KD-43X7500F43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (150 x 61 x 33.3) หรือ (151 x 65 x 32)
  9.8 กก.
  X7077F ซีรีส์KD-55X7077F55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.16.2 กก.
  KD-49X7077F49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  12 กก.
  X7007F ซีรีส์KD-65X7007F65SU-WL450 *1300x2001.5 ม.20.2 กก.
  KD-55X7007F55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.16.2 กก.
  KD-49X7007F49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  12 กก.
  KD-43X7007F43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  9.8 กก.
  X7002F ซีรีส์KD-55X7002F55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.16.2 กก.
  KD-49X7002F49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  12 กก.
  KD-43X7002F43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  9.8 กก.
  X7000F ซีรีส์KD-65X7000F65SU-WL450 *1300x2001.5 ม.20.2 กก.
  KD-55X7000F55SU-WL450 *1200x2001.5 ม.16.2 กก.
  KD-49X7000F49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  12 กก.
  KD-43X7000F43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (151 x 65 x 32) หรือ (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  9.8 กก.
  W800F ซีรีส์KDL-49W800F49SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (137 x 60 x 30)
  11.8 กก.
  KDL-43W800F43SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.(อินเดีย: 1.5 ม.)
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (137 x 60 x 30)
  9.4 กก.
  W672F ซีรีส์KLV-32W672F32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 65 x 32)
  6.3 กก.
  W667F ซีรีส์KDL-50W667F50SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11 กก.
  KDL-43W667F43SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (137 x 60 x 30) หรือ (130 x 54 x 31)
  7.8 กก.
  W662F ซีรีส์KLV-50W662F50SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11 กก.
  KLV-43W662F43SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (137 x 60 x 30)
  7.8 กก.
  W660F ซีรีส์KDL-50W660F50SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (158 x 70.5 x 35) หรือ (155 x 67 x 36.5)
  11 กก.
  KDL-43W660F43SU-WL450 *1200x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (137 x 60 x 30) หรือ (130 x 56 x 30) หรือ (143 x 54 x 31)
  (ไต้หวัน: 130 x 56 x 30 หรือ 110 x 63.5 x 31 หรือ 137 x 60 x 30)
  7.8 กก.
  KDL-32W660F32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30)
  5.8 กก.
  W622F ซีรีส์KLV-32W622F32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32)
  6.3 กก.
  W617F ซีรีส์KDL-32W617F32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30)
  5.8 กก.
  W610F ซีรีส์KDL-32W610F32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30)
  5.8 กก.
  R422F ซีรีส์KLV-32R422F32SU-WL450 *1100x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (155 x 63 x 32)
  6.3 กก.
  R357F ซีรีส์KDL-40R357F40SU-WL450 *3100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30)
  6.1 กก.
  R352F ซีรีส์KLV-40R352F40SU-WL450 *3100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (110 x 63.5 x 31) หรือ (130 x 56 x 30)
  6.1 กก.
  R326F ซีรีส์KLV-32R326F32SU-WL450 *3100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายไฟกำลัง AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31)
  4.3 กก.
  R324F ซีรีส์KLV-32R324F32SU-WL450 *3100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31)
  4.3 กก.
  R307F ซีรีส์KDL-32R307F32SU-WL450 *3100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  0.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (111.5 x 57 x 31)
  4.3 กก.
  R302F ซีรีส์KLV-32R302F32SU-WL450 *3100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (129 x 56 x 34) หรือ (111.5 x 57 x 31) หรือ (143 x 54 x 31)
  4.3 กก.
  R252F ซีรีส์KLV-40R252F40SU-WL450 *1300x200ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (157 x 32.3 x 65 มม.) หรือ (140 x 30.6 x 63 มม.)
  7.7 กก.
  R202F ซีรีส์KLV-32R202F32SU-WL450 *1100x100ความยาวของสาย DC ของตัว AC adapter
  1.5 ม.
  ความยาวของสายกำลังไฟ AC
  1.5 ม.
  ขนาดของตัว AC Power adapter (ก x ส x ล)
  (113.8 x 32 x 65 มม.) หรือ (143 x 31 x 54 มม.)
  4.9 กก.


  *1 การใช้ขั้วต่อด้านหลังจะมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนังนั้น ให้อ้างอิงกับคู่่มือการใช้งาน หรือคู่มืออ้างอิง สำหรับทีวีนั้น
  *2 ไม่มีฟังก์ชันปรับเอียง
  *3 การใช้งานขั้วต่อทางด้านหลังมีข้อจำกัด อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือคู่มืออ้างอิงสำหรับทีวีนั้น