หมายเลข ID หัวข้อ : 00161362 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2022พิมพ์

WPS (Push Button) คืออะไร และวิธีการใช้เชื่อมต่อกับทีวี เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรืออุปกรณ์ที่ทำงานกับอินเตอร์เน็ตได้ เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย(Wi-Fi)

  Wi-Fi Protected Setup (WPS) เป็นคุณสมบัติที่มีให้ในเราเตอร์จำนวนมาก ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเชื่อมต่อกับระบบไร้สายที่มีการรักษาความปลอดภัยจากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ข้อสำคัญ:

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเราเตอร์ของท่านรองรับคุณสมบัติ WPS นี้ได้ กรุณาอ้างอิงกับเอกสารเราเตอร์ หรือติดต่อกับผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้และตั้งค่าคุณสมบัติ WPS ของเราเตอร์ของท่าน

  หมายเหตุ: ผู้ผลิตบางแห่งอาจจะใช้ข้อความต่อไปนี้แทน WPS (Push Button) ในการอธิบายฟังก์ชันนี้

  • Wi-Fi Simple Config
  • Push 'n' Connect
  • PBC
  • Quick Secure Setup (QSS)

  ตรวจสอบว่าเราเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้นั้นรองรับฟีเจอร์ WPS:

  1. ดูที่โมเด็มหรือเราเตอร์ของท่านว่ามีปุ่ม WPS อยู่หรือไม่:
   ตัวอย่างของปุ่ม WPS Push Button
  2. ไปในเมนู เครือข่าย (Network) ของอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อดูว่ามีตัวเลือก WPS ให้หรือไม่
   การเลือก WPS

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบ WPS (Push Button):

  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่ ตั้งค่าเครือข่าย (Network Set up) หรือ ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย (Setup Network Connections)
  5. เลือกที่ ไร้สาย (Wireless) Wireless LAN หรือ Wi-Fi
  6. เลือกที่ WPS (Push Button).
  7. เลือกที่ เริ่มต้น (Start) เพื่อให้ทีวีค้นหาการเชื่อมต่อแบบ WPS
   การค้นหาการเชื่อมต่อ
  8. กดที่ปุ่ม WPS บนตัวเราเตอร์เพื่อทำการเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ และการกำหนดค่าหลัก อาจจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อหลายนาที
   หมายเหตุ: เราเตอร์ส่วนมากจะมีไฟกะพริบในระหว่างที่กำลังทำการเชื่อมต่อ
  9. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ กรุณาเลือกที่ ตกลง (OK)
   WPS ทำได้สำเร็จ

  วิธีใช้ปุ่ม WPS Push สำหรับ Android TV

  ข้อสำคัญ: Android TV ที่เป็น Android™ 8.0 Oreo™ จะมีการนำฟังก์ชัน WPS ออกในการตั้งค่าเครือข่ายหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์
  นอกจากนี้ฟังก์ชัน WPS จะถูกลบออกไปจาก Android TV ที่ปัจจุบันรองรับ WPS ได้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตด้วย
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ :
  ไม่สามารถหา WPS พบได้ในการตั้งค่าเครือข่ายของ Android TV™

  ถ้าหาก Android TV ของท่านยังคงมีฟังก์ชัน WPS กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. ในหมวดของ เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม (Network & Accessories) เลือกไปที่ เครือข่าย (Network)
  4. ในกลุ่มของ เครือข่าย (Network) เลือกที่ การตั้งค่าเครือข่าย (Network Setup)
  5. ใน การตั้งค่าเครือข่าย (Network setup) เลือกที่ ง่าย (Easy) หรือ ขั้นสูง (Expert)
   • การตั้งค่าอย่างง่าย
    1. ในหน้าจอของ เลือกวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของท่าน เลือกที่ Wi-Fi
    2. ในหน้าจอ เลือกหนึ่งวิธีการเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของท่าน เลือกที่ เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม WPS (Connect by WPS button)

     เชื่อมต่อโดยปุ่ม WPS

    3. กดที่ปุ่ม WPS บนตัวเราเตอร์ไร้สายนั้น

     หมายเหตุ: การค้นหาสำหรับเราเตอร์ของเครือข่ายจะถูกยกเลิกไป ถ้าหากท่านไม่กดปุ่ม WPS นี้่บนตัวเราเตอร์ภายใน 2 นาที

   • การตั้งค่าขั้นสูง (Expert setup)
    1. ในหน้าจอของ อุปกรณ์เครือข่าย (Device Network) เลือกที่ Wi-Fi
    2. ในหน้าจอ เครือข่าย Wi-Fi (Network Wi-Fi) เลือกที่ เชื่อมต่อผ่าน WPS (Connect via WPS)

     เชื่อมต่อจาก WPS ใน การตั้งค่าขั้นสูง (Expert setup)

    3. กดที่ปุ่ม WPS บนตัวเราเตอร์นั้น

     ค้นหาเราเตอร์ WPS

   ถ้าหากการเชื่อมต่อ WPS นั้นล้มเหลว กรุณาลองดังต่อไปนี้:

   • ต้องมั่นใจว่าฟีเจอร์ WPS ของเราเตอร์มีการเปิดไว้แล้ว
   • ขยับเราเตอร์ให้เข้าใกล้กับอุปกรณ์ให้มากขึ้น

   ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตเราเตอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม


  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mondelez International, Inc. group