หมายเลข ID หัวข้อ : 00194124 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2023พิมพ์

เมื่อฉันเชื่อมต่อ 4K Ultra HD BRAVIA TV เข้ากับ PlayStation 4 Pro, 4K HDR จะไม่ได้รับการรองรับในการตั้งค่าของเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output Settings)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  • ฉันไม่สามารถเลือก 2160p-RGB ใน ความละเอียด (Resolution) ของ Playstation 4 Pro ได้
  • รองรับเฉพาะ 2K (Only 2K supported) แสดงขึ้นมาสำหรับ HDR ในทีวีของท่าน ใน ข้อมูลเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output Information) ของ PlayStation 4 Pro.

  ถ้าหากท่านมีปัญหาใด ๆ เหล่านี้ กรุณาตรวจดูดังต่อไปนี้

  1. กรุณาตรวจเช็คดูสาย HDMI ที่ใช้ในการเชื่อมต่อทีวี BRAVIA™ และ เครื่อง PlayStation 4 Pro
   ตรวจเช็คดูว่าสาย HDMI นั้นเป็นสายที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง PlayStation 4 Pro หรือเป็นสาย Premium high speed HDMI ที่รองรับ 18 Gbps ได้หรือไม่

  2. ตรวจสอบดูว่า ขั้วต่อ HDMI ในทีวี BRAVIA™ นั้นรองรับ HDR ได้หรือไม่
   ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง อาจจะมีเพียงบางขั้วของ HDMI ที่รองรับ HDR ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้:
   Android TV™/Google TV™ ของฉันเข้ากันได้กับ HDR หรือไม่?

  3. ตั้งค่า รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) ในทีวี BRAVIA™ นั้น

   1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าถึง การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs)ช่องต่อเข้า (External Inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)/VRR
    • เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs)ช่องต่อเข้า (External Inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
    • เลือกที่ ดูทีวี (Watching TV)อินพุตภายนอก (External inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
    • เลือกที่ อินพุตภายนอก (External inputs)รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
   3. ตั้งไปที่ รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format)
    หมายเหตุ สำหรับ Z9K และ Z9J ซีรีส์: สำหรับช่องเสียบ HDMI IN 4 เท่านั้น กรุณาตั้งไปเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (4K120, 8K)
  4. ตั้งค่าของ HDR ไปเป็น อัตโนมัติ (Automatic) ในเครื่อง PlayStation 4 Pro.
   1. กดที่ปุ่ม PS บนตัวควบคุมของเครื่อง PlayStation 4 Pro เพื่อให้แสดงหน้าจอ หน้าหลัก (Home)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ เสียงและหน้าจอ (Sound and Screen)
   4. เลือกที่ การตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output Settings)
   5. ตั้งค่า HDR ให้เป็น อัตโนมัติ (Automatic)

  ถ้าหากไม่มีปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว เครื่อง PlayStation 4 Pro ก็สามารถจะให้เอาต์พุตออกมาเป็นสัญญาณ HDR กับ BRAVIA TV ได้ แต่การตั้งค่าของ PlayStation 4 Pro ไม่สามารถจะให้ผลที่ถูกต้องกับทีวี BRAVIA™ ได้
  กรุณาตรวจสอบว่า การตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output settings) ในเครื่อง PlayStation 4 Pro มีการแสดงไว้อย่างถูกต้องโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม PS บนตัวควบคุมของเครื่อง PlayStation 4 Pro เพื่อให้แสดงหน้าจอ หน้าหลัก (Home)
   หมายเหตุ: เมื่อ การตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output Settings) มีการแสดงออกมาเรียบร้อยแล้ว ต้องมั่นใจว่าได้ทำตามขั้นตอนนี้แล้ว

  2. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าได้รับการรองรับอย่างถูกต้องตามขั้นตอนด้านล่างนี้

   สำหรับ ความละเอียด (Resolution)
   1. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ เสียงและหน้าจอ (Sound and Screen)
   3. เลือกที่ การตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output Settings)
   4. เลือกที่ ความละเอียด (Resolution) จากนั้น ตรวจเช็คดูว่า 2160p-RGB สามารถจะเลือกได้หรือไม่
   สำหรับ HDR ในทีวีของท่าน (HDR on Your TV)
   1. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ เสียงและหน้าจอ (Sound and Screen)
   3. เลือกที่ การตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output Settings)
   4. เลือกที่ ข้อมูลเอาต์พุตวิดีโอ (Video Output Information)
   5. เลือกที่ HDR ในทีวีของท่าน (HDR on Your TV), จากนั้นตรวจเช็คดูว่า รองรับ 2K/4K (2K/4K Supported) มีแสดงออกมาหรือไม่
  3. ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบของเครื่อง Playstation 4 Pro ของท่านไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด