หมายเลข ID หัวข้อ : 00199455 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/10/2023พิมพ์

วิธีการรับชมวิดีโอ 4K บน YouTube™ ด้วย Google TV™ หรือ Android TV™

  ถ้าต้องการเล่นวิดีโอ 4K บน YouTube ด้วย Google TV หรือ Android TV ที่เข้ากันได้กับ 4K กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต
  2. การค้นหาวิดีโอ 4K ใน YouTube
  3. ตรวจเช็คดูว่าการเล่นของวิดีโอนั้นใน YouTube เป็น 4K หรือไม่ หรือเปลี่ยนระดับคุณภาพของภาพ

  1. เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

  ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือแบบไร้สาย และตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านมีความเร็วอย่างน้อย 25 Mbps

  หมายเหตุ:

  • เราแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย เนื่องจากวิดีโอ 4K จะใช้ข้อมูลความจุสูง ถ้าหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอ วิดีโออาจจะเล่นได้ไม่ราบรื่น
  • ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี แบบใช้สาย (Wired) แสดงขึ้นมาใน วิธีการเชื่อมต่อ (Connection method)
   วิธีการตรวจดูสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • ถ้าหากท่านสลับจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เชื่อมต่ออยู่แล้วไปเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย การเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเราเตอร์ wireless LAN และทีวีนั้นอาจจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทันที ในกรณีนี้ กรุณากดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) บนทีวีของท่านเพื่อเริ่มการทำงานใหม่
  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home)
  2. เลือก YouTube ในกลุ่มของ แอป (Apps)
   หมายเหตุ: วิดีโอสามารถจะเล่นได้เฉพาะความละเอียด 4K เท่านั้นเมื่อเล่นจากแอป YouTube ถ้าหากท่านเล่นวิดีโอต่าง ๆ จากเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตภาพยนตร์นั้นจะไม่เล่นในระดับ 4K
  3. ค้นหาคำหลักต่าง ๆ เช่น วิดีโอ 4K จากช่องสำหรับค้นหาของ YouTube
   ตัวอย่างของวิธีการค้นหาสำหรับภาพยนตร์ที่อัปโหลดในความละเอียดระดับ 4K

  3. ตรวจเช็คดูว่าภาพยนตร์ที่เล่นใน YouTube นั้นเป็น 4K หรือไม่ หรือการเปลี่ยนระดับคุณภาพของภาพ

  1. ในระหว่างการเล่น กรุณากดที่ปุ่ม เลือก (Enter) บนรีโมทคอนโทรล
  2. กดที่ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกที่ การตั้งค่า (Setting) และจากนั้นกดที่ปุ่ม เลือก (Enter)
   ตรวจเช็คดูไอคอนของ คุณภาพ (Quality) บนหน้าจอนี้
   • ถ้าหากเป็นไอคอน 4K สีขาว แสดงว่าท่านกำลังรับชมเนื้อหาที่มีความละเอียดระดับ 4K
    ในตอนที่ไอคอน 4K สีขาวไม่ได้แสดงขึ้นมา แสดงว่าท่านกำลังรับชมเนื้อหาที่เป็นความละเอียดระดับอื่นอยู่
   • ถ้าต้องการเปลี่ยนคุณภาพของภาพ ให้เลือกที่ คุณภาพ (Quality)และจากนั้นให้เลือกที่ 2160p, 4K

  หมายเหตุ:

  • ขั้นตอนหรือรายการเมนูของ YouTube มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายหรือสภาวะการใช้งาน วิดีโออาจจะหยุดนิ่งหรือเริ่มมีการบัฟเฟอร์ ในระหว่างการเล่นวิดีโอ YouTube ที่ความละเอียดระดับ 4K ได้ ท่านอาจจะไม่สามารถเลือก 2160p, 4K ได้เช่นกัน อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย ในกรณีนี้ ให้ตั้ง คุณภาพ (Quality) ของ YouTube ไปเป็น ออโต้ (Auto) หรือความละเอียดที่ต่ำ (ถ้าต้องการตั้ง กรุณาอ้างอิงกับส่วนที่ 3 ในหัวข้อนี้)
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอ 4K ใน YouTube กรุณาเข้าไปที่หน้า ความช่วยเหลือของ YouTube