หมายเลข ID หัวข้อ : 00145973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/10/2023พิมพ์

ฉันจะดูเนื้อหา 4K และ HDR จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV™/Google TV ได้อย่างไร?

  เนื้อหา 4K (50p/60p หรือ 100/120p) :

  หมายเหตุ: เครื่องบางรุ่นไม่รองรับ 4K รูปแบบยกระดับ (Enhanced Format) (18Gbps หรือที่สูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced Format) กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ชนิดของสัญญาณวีดีโอ 8K หรือ 4K (50p/60p หรือ 100p/120p) ที่รองรับได้ในทีวีนี้

  1. จัดเตรียมสาย HDMI ที่เหมาะกับสัญญาณวิดีโอที่จะเล่น
   หมายเหตุ:
   • ถ้าต้องการดูเนื้อหาใน 4K 50p/60p: กรุณาใช้สาย HDMI ความเร็วสูง (High-Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K
   • ถ้าต้องการดูเนื้อหาใน 4K รูปแบบยกระดับ (Enhanced Format) (18Gbps): กรุณาใช้สาย HDMI ความเร็วสูงพิเศษ (Premium High-Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K
   • ถ้าต้องการดูเนื้อหาใน 4K รูปแบบยกระดับ (Enhanced Format) (18Gbps หรือสูงกว่า): กรุณาใช้สาย HDMI ความเร็วสูงที่สุด (Ultra High-Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K
  2. เชื่อมต่อ สาย HDMI เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้กับ HDMI บนตัวทีวี
   หมายเหตุ: การจะดูว่าขั้วต่อ HDMI ใช้ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยของหัวข้อ ฟังก์ชันอะไรที่รองรับได้ในแต่ละขั้วต่อ HDMI ? .
  3. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) เพื่อตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ (HDMI signal format) วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  4. เลือกที่ ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs) หรือ การดูทีวี (Watching TV)
   หมายเหตุ: ถ้า ช่องสัญญาณและอินพุต (Channels & Inputs) หรือ การดูทีวี (Watching TV) ไม่แสดงขึ้นมา กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกที่ อินพุตภายนอก (External inputs)
  6. เลือกที่ รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) หรือ รูปแบบสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)/VRR และตั้งค่าไปเป็น รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format), รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced Format) (Dolby Vision), รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced Format) (VRR), รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced format) (4K120), รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced Format) (8K) หรือ รูปแบบที่ปรับปรุง (Enhanced Format) (4K120, 8K) ขึ้นกับรุ่นทีวีของท่าน
   หมายเหตุ: รายการตั้งค่าจะแตกต่างกันตามสัญญาณวิดีโอและรุ่นของทีวี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ชนิดอะไรของสัญญาณวีดีโอ 8K หรือ 4K (50p/60p หรือ 100p/120p) ที่รองรับได้ในทีวีนี้?

  เนื้อหา HDR (High dynamic Range):

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเล่นเนื้อหา HDR :

  1. เตรียมทีวีที่รองรับเนื้อหา HDR ได้
   หมายเหตุ:
   • ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านรองรับเนื้อหา HDR ได้หรือไม่ และตรวจดูความเข้ากันได้ของช่องเสียบ HDMI กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ Android TV/Google TV ของฉันเข้ากันได้กับ HDR หรือไม่?
   • ช่องเสียบ HDMI บางอันอาจจะไม่รองรับ 4K (60p) กับ HDR
   • ทีวีรุ่น 2K ที่เป็น W80xG ซีรีส์ รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อทาง HDMI ของเกม PlayStation4 HDR และวิดีโอ HDR ของแอป Netflix และ YouTube™
  2. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ HDR ได้ เข้ากับทีวี