หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/10/2023พิมพ์

รูปแบบไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้กับเครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) (อัลบั้ม (Album), เพลง (Music), และ วีดีโอ (Video)) ?

มีบางภาพ บางเพลง หรือบางเนื้อหาของวิดีโอบนในเครือข่ายในบ้านของฉันหรืออุปกรณ์ USB ไม่สามารถจะเล่นได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้จะใช้รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้จากแอปพลิเคชันเวอร์ชันที่ติดตั้งมาให้ในทีวี สำหรับรูปแบบไฟล์ที่รองรับได้โดยแอปพลิเคชันเครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) ที่ดาวน์โหลดจาก App Store กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ รูปแบบไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้โดยเครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) จาก App Store?

  กรุณาอ้างอิงกับ ฟอร์แมทและไฟล์ที่รองรับได้ ใน คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) นี้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ทีวีของท่าน
   • ถ้าต้องการตรวจเช็คดูว่า คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) บนเว็บหรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Sony ของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ให้เราช่วยท่านหาคู่มือ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
   • วิธีการตรวจเช็ค คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ในทีวี ถ้าหากรีโมทคอนโทรลทีวีมีปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) กรุณากดปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) จากนั้นเลือกที่ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ถ้ารีโมทคอนโทรทีวีของท่านไม่มีปุ่ม ช่วยเหลือ (Help) กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง
    1. บนรีโมทคอนโทรลกดที่ปุ่ม (หน้าหลัก (Home)) และเลือกที่ แอป (Apps)ดูทั้งหมด (See all)ช่วยเหลือ (Help)
    2. เลือกที่ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide)
  2. เลือกที่ ใช้ทีวีนี้กับอุปกรณ์อื่น (Using the TV with Other Devices)
  3. เลือกที่ อุปกรณ์ USB (USB devices)
  4. เลือกที่ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ (Supported files and formats)
  5. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค
  หมายเหตุ:
  • แอป เครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) ไม่รองรับเนื้อหา Dolby
  • ถ้าหากเนื้อหาไม่สามารถจะเล่นได้ ถึงแม้ว่าไฟล์นั้นมีแสดงรายการอยู่ใน ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ กรุณาตรวจเช็คดูว่าเนื้อหานั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ โดยการทดสอบการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท่านอาจจะไม่สามารถทำการเล่นในทีวีได้ ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น ๆ
  • แม้ว่าท่านจะสามารถเล่นฟอร์แมทที่ไม่มีแสดงในรายการของ ไฟล์และฟอร์แมทที่รองรับได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติ
  • เนื้อหาต่าง ๆ ที่ใช้ตัว Codec ที่ไม่รองรับ จะไม่สามารถเล่นได้
  • ทีวี W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, X77L, W8K, X74K, X75K, W8, X7, และ X74H, X75H ซีรีส์ ไม่รองรับไฟล์ LPCM (เพลง) สำหรับรุ่นอื่น ไฟล์ LPCM (เพลง) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น
  • เนื้อหา 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K