หมายเลข ID หัวข้อ : 00236392 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

Netflix หยุดนิ่งที่การดาวน์โหลด และไม่เริ่มทำงาน

  ถ้า Netflix หยุดนิ่งที่การดาวน์โหลด และไม่เริ่มทำงาน ให้ทำตามด้านล่างนี้เพื่อรีสตาร์ทแอปนี้ใหม่
  ปัญหานี้อาจจะแก้ไขไม่ได้โดยการปิดทีวีและเปิดด้วย รีโมทคอนโทรล

  1. กดค้างที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Netflix จากรายการของ Appsจากนั้นกดค้างที่ปุ่ม ENTER
  3. เลือกที่ InfoForce stopOK
  4. เลือกที่ Open จากรายการเดียวกันกับข้างต้น และกดที่ปุ่ม ENTER