หมายเลข ID หัวข้อ : 00198822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ฉันจะทำการอัปเดตแอป ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานได้อย่างไร เช่น Netflix หรือ YouTube? (Android TV™)

  ถ้าหากแอป Google Play Store ตั้งไว้ที่ Auto-update apps at any time (default) แอปที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ในทีวีนี้ ปกติจะมีการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ.
  ตรวจเช็คดูการตั้งค่าได้ โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ AppsGoogle Play Store — SettingsAuto-update appsAuto-update apps at any time (Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า)
   • เลือกที่ Google Play Store — SettingsAuto-update appsAuto-update apps at any time (Android 7.0 หรือที่ใหม่กว่า)