หมายเลข ID หัวข้อ : 00187376 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

การเชื่อมต่อ Bluetooth: คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV™

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับ Sony Android TV
  คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อความช่วยเหลือ

  ข้อมูลเบื้องต้น
  การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง และเครื่อง Sound bars)
  การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อื่น ๆ
  การแก้ปัญหา


  รูปภาพประกอบ

  ข้อมูลพื้นฐาน

  สำหรับข้อมูลต่อไปนี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  • วิธีการจับคู่หูฟัง ทีวี กับอุปกรณ์ Bluetooth
  • โปรไฟล์ของ Bluetooth ที่รองรับได้

  การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง และเครื่อง Soundbar)

  รุ่นที่รองรับ Bluetooth A2DP สามารถจะเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ ออดิโอ Bluetooth เช่น หูฟัง หรือ ลำโพง
  สำหรับข้อมูลของการใช้งานด้วยกันได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  สำหรับข้อมูลในการจับคู่กับ ลำโพง หรือ หูฟัง Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  สำหรับการแก้ปัญหา การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:


  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่น


  การแก้ปัญหา

  ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่หรือ เชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านกับทีวีได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  ถ้าหากท่านมีปัญหากับ การเชื่อมต่อ Bluetooth ของอุปกรณ์เสียง ของท่านกับ Android TV (2560 ถึง 2562) ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้