หมายเลข ID หัวข้อ : 00094505 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

การสตรีมผ่านอินเตอร์เน็ตของวิดีโอมีการหยุดลงไป หยุดชั่วคราว หยุดรอ หรือคุณภาพของภาพและเสียงไม่ดี

การเล่นมีการขาดตอนจากความเร็วของเครือข่ายที่ต่ำ กรุณาตรวจสอบกับข้อความของ ISP ที่แสดงในระหว่างการสตรีมมิ่งวิดีโอ

  เพื่อดูวิดีโอที่สตรีมมิ่งจากอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่มีความเร็วในสายที่เร็วและเสถียร โดยทั่วไป ความเร็วที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น

  ถ้าหากความเร็วต่ำ:

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง วิธีการเพิ่มความเร็วในสายและการทำให้เกิดความเสถียรของเครือข่ายของท่าน ความเร็วไม่สามารถจะเกินขีดจำกัดตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ของท่านได้ หรือตามความสามารถของเราเตอร์ของท่าน

  หมายเหตุ: บาง ISP จะให้แบนด์วิธด์หรือ Data cap ตามแพ็คเก็จที่ทำไว้ ซึ่งจะจำกัดการโอนถ่ายข้อมูลและอาจจะนำไปสู่การแสดงหน้าจอสีดำเมื่อใช้บริการ Netflix บริการ Netflix ควรจะสามารถเล่นได้ในความเร็วที่ต่ำแม้จะให้ คุณภาพของภาพที่ไม่ดี เว้นแต่จะมีอุปกรณ์อื่น ๆ เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกันพร้อมกัน

  • ต้องมั่นใจว่าเครื่อง Sony สำหรับสตรีมมิ่งวิดีโอนั้นมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นอันล่าสุดไว้แล้ว

   การติดตั้งซอฟต์แวร์อัปเดต (ถ้ามีให้) อาจจะช่วยปรับปรุงความเสถียรของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ สำหรับทีวี ให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์

  • ถ้าหากมีหลายอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ลองใช้เพียงครั้งละหนึ่งอย่างเท่านั้น

   เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกัน สามารถจะมีผลกระทบต่อความเร็วในการเชื่อมต่อและคุณภาพในการสตรีมมิ่งวิดีโอได้ เรื่องนี้ บางทีจะเกิดขึ้นเมื่อมีบางคนในเครือข่ายของท่านทำการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ เล่นเกมออนไลน์ หรือดูวิดีโอสตรีมมิ่่งออนไลน์จากอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ลองหยุดใช้อุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ก่อนที่ทำการดูนั้น

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านใช้เครือข่ายไร้สายที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย ท่านอาจจะมีการแชร์การเชื่อมต่อของท่านกับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวในบริเวณเดียวกับท่าน เป็นการเพิ่มความต้องการแบนด์วิธด์ของเครือข่ายของท่านได้ แนะนำให้ใช้เครือข่ายแบบที่มีการรักษาความปลอดภัย
   • ถ้าหากใช้บริการ VoIP (Voice over Internet Protocol) เพื่อรับและเรียกใช้สายโทรศัพท์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจจะมีการหลุดหายไปได้เมื่อมีคนในบ้านใช้โทรศัพท์นั้น
  • ถ้าหากท่านใช้เครือข่ายแบบไร้สาย ให้พิจารณาดูสภาวะแวดล้อมการใช้งานและการตั้งค่า
   1. ดำเนินการรีเซ็ตพาวเวอร์ตัวเราเตอร์
    1. ลองทำการถอดปลั๊กสายไฟกำลังของตัวเราเตอร์ออกจากเต้าเสียบไฟเป็นเวลา 30 วินาที
    2. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ และรอจนกระทั่งไฟสัญญาณกระพริบ ซึ่งเป็นการแสดงว่าการเริ่มทำงานใหม่เราเตอร์ทำได้เสร็จแล้ว
   2. ลองตรวจสอบดูว่า สถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่เมื่อเราเตอร์ LAN ไร้สาย มีการขยับเข้าใกล้มากขึ้น เครื่องใช้แบบไร้สายใด ๆ ก็อาจจะพบกับความเร็วในการเชื่อมต่อที่ช้าได้ เป็นสิ่งปกติที่เกิดจากการมีระยะห่างจากตัวเราเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ รบกวนกับสัญญาณวิทยุนั้น
    1. ให้ลองทำการขยับตัวแอคเซสพอยต์ให้เข้าใกล้กับเครื่องของ Sony ที่ทำการสตรีมมิ่งวิดีโอนั้น ให้มากขึ้น
    2. ถ้าหากตัวเราเตอร์นั้นอยู่ใกล้พอ แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายแทน
   3. ปรับการตั้งค่าของเราเตอร์ LAN ไร้สายของท่าน ให้เหมาะสมที่สุด
    1. เมื่อมีเครือข่ายไร้สายข้างเคียงใช้ช่องสัญญาณเดียวกันกับของท่าน การรบกวนอาจจะทำให้การสื่อสารไม่มีความเสถียรได้ ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่าในเราเตอร์ของท่านไปเป็นหมายเลขช่องสัญญาณที่แตกต่างออกไป
    2. ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปกของ LAN ไร้สายของท่าน ความเร็วในการสื่อสาร เสถียรภาพ ระยะการรับส่งสัญญาณ ฯลฯ จะแตกต่างไปได้

     ถ้าหากเราเตอร์ของท่านรองรับได้ ให้เชื่อมต่อกับ [n].

     • [n] : คำแนะนำจาก Sony รองรับการเล่นกลับภาพในคุณภาพระดับ HD
     • [g] : ไม่เร็วเท่ากับ[n], แต่เสถียร
     • [b] : ไม่แนะนำสำหรับการสตรีมมิ่งวิดีโอ
    3. นอกจากนี้ เราเตอร์บางตัวจะมีการแบ่งแบนด์วิธด์ออกมาเท่า ๆ กันให้กับแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายนั้น เราเตอร์ตัวอื่นอาจจะมีการตั้งค่าของ Quality of Service (QoS) ที่สามารถทำการปรับได้เพื่อช่วยจัดการลำดับความสำคัญของข้อมูลภายในเครือข่ายของท่านได้ ท่านอาจจะต้องทำการตรวจเช็คกับผู้ผลิตเราเตอร์ของท่านหรือ ISP ของท่านเพื่อตรวจเช็คดูการปรับการตั้งค่าของ QoS
  • ในการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับเครื่อง Sony ของท่าน ให้ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่า Primary DNS ดู

   ISP ของท่านอาจจะกำลังมีการใช้งานที่หนาแน่นอยู่ ในกรณีนี้ ประสิทธิภาพการทำงานอาจจะดีขึ้นได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวเลือก Primary DNS Server ด้วยตนเอง ไปเป็น 8.8.8.8 หรือ 8.8.8.4 ในเมนู การตั้งค่าเครือข่าย (Network Settings) ของเครื่อง Sony นั้น ถ้าหากประสิทธิภาพต่ำยังคงอยู่ ให้ลองเข้าไปที่เนื้อหานั้นอีกในตอนหลังหรือโทรหา ISP ของท่านสำหรับการแก้ปัญหาเพิ่มเติม

  ถ้าหากยังคงไม่ดีขึ้น สภาวะแวดล้อมของการใช้งานนั้นอาจจะทำให้การเพิ่มความเร็วทำไม่ได้ ถ้าหากบริการเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่ อนุญาตให้ท่านทำการเปลี่ยนคุณภาพของภาพได้ ให้ลองดูที่คุณภาพของภาพหรือความละเอียดที่่ต่ำลง วิธีการแก้ปัญหาอันอื่นจะมีให้ใน วิธีการลดความละเอียดให้ต่ำลงในบริการ Netflix

  ถ้าหากความเร็วสามารถยอมรับได้:

  • ให้ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sony ของท่านมีซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดแล้วหรือไม่

   ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่อง Sony ที่จะใช้ทำการสตรีมมิ่งวิดีโอนั้น มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นตัวล่าสุดแล้ว การติดตั้งซอฟต์แวร์อัปเดต (ถ้ามีให้) อาจจะช่วยปรับปรุงความเสถียรของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • ติดต่อกับ ISP ของท่าน

   ถ้าหากมีเฉพาะบางบริการเครือข่ายที่ไม่สามารถจะดูได้ง่าย ๆ อาจจะมีปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่งวิดีโอนั้นก็เป็นได้ สำหรับข้อมูลในการบำรุงรักษาและความยากอื่น ๆ ที่อาจจะพบได้ในบริการเครือข่ายนั้น ให้สอบถามหรือตรวจเช็คกบ ISP นั้น ๆ