หมายเลข ID หัวข้อ : 00295378 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

หน่วยความจำของทีวี Sony เกือบเต็มแล้วใช่หรือไม่? วิธีการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับพื้นที่เก็บข้อมูลทีวี

  ทีวี Sony เก็บข้อมูลหลายชนิดไว้ เช่นแอปที่เพิ่งใช้ไป แคชหรือข้อมูล หรือข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือท่านไม่ต้องรอแอปโหลดมาให้เมื่อสลับไปมา และสามารถกลับมารับชมซีรีส์ของท่านต่อจากที่หยุดไว้ได้เลย แต่ในความเป็นจริง ทีวีทุกเครื่องมีหน่วยความจำที่จำกัด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อล้างหน่วยความจำทีวี

  วิธีการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับหน่วยความจำทีวีในทีวี Sony ของท่าน

  ต่อไปนี้เป็นบางวิธีการที่ท่านสามารถเพิ่มพื้นที่ให้หน่วยความจำทีวีได้:

  1. จัดการกับแอปของทีวี (Manage TV apps) (เช่น ถอนการติดตั้งแอปทีวีที่ไม่ได้ใช้ ปิดแอปที่ไม่ได้ใช้ที่ทำงานอยู่ในฉากหลัง ล้างแคชและข้อมูลแอป)
  2. เพิ่มพื้นที่ว่างให้กับหน่วยความจำทีวี (Free up TV memory) โดยการย้ายเนื้อหาไปไว้ที่อุปกรณ์จัดเก็บภายนอก (เช่น ไดรฟ์ USB)
  3. รีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (Reset your TV to factory settings)

  มีหน่วยความจำอยู่เท่าใดใน Sony Google TV™ หรือ Android TV™ ของฉัน?

  ทีวี Sony ของท่านมี หน่วยความจำในตัวที่ให้มาจำนวนหนึ่ง ซึ่งความจุที่แท้จริงที่มีให้ท่านจะแตกต่างกันตามความต้องการของ OS และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้

  ขึ้นกับรุ่นเครื่องทีวีของท่าน อาจจะสามารถดูพื้นที่ที่แอป วิดีโอหรือรูปภาพใช้ไปในปัจจุบันได้ โดยทำตามขั้นตอนด้นล่างนี้ในทีวี (ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันได้):

  1. กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home) หรือ การตั้งค่าด่วน (Quick settings) บนรีโมทคอนโทรล
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) à ระบบ (System) à หน่วยความจำ (Storage) à หน่วยความจำในตัว (Internal storage)
   • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) à หน่วยความจำและการรีเซ็ต (Storage & Reset) à หน่วยความจำหรือหน่วยความจำในตัวที่แชร์ไว้ (Storage or Internal Shared Storage) à ที่มีอยู่ (Available)

  หน่วยความจำในตัวที่แชร์ไว้ (Internal shared storage)

  เข้าไปดูที่หัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

  การจัดการแอปทีวี

  ถ้าหากท่านมีแอปหรือเกมในทีวีของท่านที่ท่านไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป กรุณาลบออกเพื่อล้างหน่วยความจำและเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำให้กับเนื้อหาอันใหม่

  ถ้าหากท่านพบปัญหากับแอปบางอัน การล้างแคช หรือ การล้างข้อมูลแอป เป็นวิธีการที่ดีมากในการเริ่มต้นการแก้ปัญหา ในขณะที่ การล้างแคชของท่าน หมายถึงการลบข้อมูลชั่วคราว (เช่น ภาพขนาดย่อหรือ วิดีโอ YouTube ที่ท่านชอบ) การล้างข้อมูลแอป หมายถึงการนำเอาการตั้งค่าทั้งหมดของท่านออกไป และคืนสถานะของแอปไปเป็นสภาวะตอนติดตั้งครั้งแรก

  ท่านสามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการจัดการแอปใน ทีวี Sony ของท่านได้ในคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ต่อไปนี้:

  วิธีการเพิ่มหน่วยความจำให้มากขึ้น และย้ายแอปของทีวีไปยัง อุปกรณ์จัดเก็บ USB (ยกเว้น Google TV และ XH90_X90H_X91H_XH92 ซีรีส์)

  Android TV บางรุ่นจะยินยอมให้ท่านย้ายแอปที่ดาวน์โหลดมาไปยังอุปกรณ์จัดเก็บ USB เพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำให้มีมากขึ้น เข้าไปดูที่คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ถ้าหากท่านได้รับข้อความแจ้งว่าหน่วยความจำไม่พอ

  ถ้าหากหน่วยความจำทีวีของท่านเต็ม และท่านพยายามจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันใหม่ ทีวีจะแจ้งให้ท่านทราบว่ามีหน่วยความจำไม่พอ และขอให้ท่านลบแอปหรือเนื้อหาที่ท่านไม่ใช้แล้วออกไป

  ถ้าหากทีวีของท่านหยุดค้าง กรุณาปิดลงไป จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อล้างหน่วยความจำระบบ memory. ถ้าหากทีวีไม่เปิดขึ้นมาใหม่ กรุณารีเซ็ตเครื่อง สุดท้าย กรุณาทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล