หมายเลข ID หัวข้อ : 00262259 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2023พิมพ์

[วิดีโอ] คุณสมบัติโดยรวมของทีวี - การอธิบายถึงระบบไฟหน้าจอ

    วิดีโอบทช่วยสอนนี้จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างไฟหน้าจอแบบ ส่องสว่างจากขอบ (edge-lit) ส่องสว่างโดยตรง (Direct-lit), Full Array Local Dimming และไฟหน้าจอของ Organic LED (OLED) TV (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube