หมายเลข ID หัวข้อ : 00158628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/02/2024พิมพ์

รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ในกรณีที่เป็นจูนเนอร์/กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ของบริษัทอื่น ท่านอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะช่องสัญญาณด้วยตัวรีโมทคอนโทรลของบริษัทอื่นที่จัดมาให้ด้วยเท่านั้น ตัวรีโมทเดิมของ Sony จะไม่สามารถใช้ได้
  • สำหรับทีวี X70, X70G, X70F, X73F, W66F, W61G, W66G, W62G, W67G, W61F, W66F, W62F, W67F, X70E, X72E, W75E, W77E, W61E, W66E, W62E, W67E ซีรีส์: ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบทีวี กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบทีวี รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน หรือทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล
  • ถ้าหากมีความผิดพลาดแสดงขึ้นมา เมื่อท่านกดปุ่มบนตัวรีโมทคอนโทรลที่เกี่ยวข้องกับบริการทางเครือข่ายเช่น YouTube™ หรือ Netflix กรุณาตรวจเช็คดูว่าทีวีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องดีแล้วหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือการแก้ปัญหา กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ: วิธีการและการแก้ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  เคล็ดลับยอดนิยม - วิธีแก้ไขด่วนของเราที่แนะนำ

  ก่อนจะลองการแก้ปัญหาใด ๆ เราขอแนะนำให้ท่านลองทำการรีเซ็ตรีโมทคอนโทรลของท่านดูก่อน:

  1. กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
   หมายเหตุ: การเปิดฝาครอบช่องแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามชนิดของรีโมทคอนโทรล สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือ ทีวีของท่าน
  2. บนรีโมทคอนโทรลกดที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) ไว้นานสามวินาที
  3. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ขั้วเข้าไปอย่างถูกต้อง (-/+) จากนั้นดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่
  4. ถ้าหากปัญหายังแก้ไขไม่ได้ กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกอีกครั้งและปล่อยทิ้งไว้ ประมาณ 1 นาที จากนั้น ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่

  ถ้าหากปัญหาหายไป แสดงว่ารีโมทคอนโทรลนั้นอาจจะมีการหยุดทำงานไปชั่วคราวเนื่องจากการสัมผัสที่ไม่ดีของแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าสถิต ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ เราแนะนำให้ท่านไปทำตามในแต่ละส่วนของคู่มือการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา

  คู่มือการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา

  หัวข้อนี้ประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้ ขั้นแรก ตรวจเช็คดูว่าปัญหามาจากตัวทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรล ถ้าหากปัญหามาจากตัวรีโมทคอนโทรล ท่านจะได้รับการแนะนำตามชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล เริ่มต้นด้วย ขั้นตอนที่ 1

  ขั้นตอนที่ 1: ตรวจเช็คดูว่าทีวีทำงานหรือไม่

  ขั้นตอนที่ 2: การตรวจดูรายการต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรล

  ขั้นตอนที่ 3:เลือกชนิดของรีโมทคอนโทรล

  ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว และปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณา ติดต่อเรา สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่นอาจจะต้องขอรับการบริการแล้ว หรืออาจจะต้องเปลี่ยนรีโมท