หมายเลข ID หัวข้อ : 00203199 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/11/2019

วิดีโอ 4K Netflix แสดงออกมาเป็น 2K เมื่อใช้หูฟังหรืออุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth

    ถ้าอุปกรณ์ Bluetooth (A2DP) เชื่อมต่ออยู่ วิดีโอ 4K Netflix จะไม่สามารถแสดงออกมาในแบบ 4K เรื่องนี้เป็นค่าตามสเปกของ Android Tv™
    ถ้าต้องการจะดูวิดีโอ Netflix ในแบบ 4K ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth ออกไป หรือใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายแทน

    หมายเหตุ: ในขณะนี้เรากำลังทำการตรวจสอบว่ามีวิธีใดที่จะทำการปรับปรุงข้อจำกัดนี้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีในอนาคตได้บ้าง