หมายเลข ID หัวข้อ : 00187377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ทีวี (ที่ไม่ใช่ Android TV™) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้สำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Android TV. สำหรับ Android Tvให้อ้างอิงกับ Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  หมายเหตุ: ถ้าหากสัญญาณ Wi‑Fi มีการตัดการเชื่อมต่อเป็นบางครั้งหรือบ่อยครั้ง ให้อ้างอิงกับ สัญญาณ Wi-Fi มีการดรอปหาย หรือตัดการเชื่อมต่อเป็นช่วง ๆ (สำหรับทีวี ที่ไม่ใช่ Android TV)  เนื้อหา

  อย่าลืมเรื่อง
  ดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย


  จำไว้เสมอ

  • ไม่รองรับวงจรอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อโดยวิธีการ dial-up .
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อโดย proxy.
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องมีการล็อกอินเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเช่น เครือข่าย virtual private network (VPN) หรือ PPPoE .
  • ถ้าจำเป็นต้องมีการปิดไฟร์วอลล์ของเราท์เตอร์ กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตของตัวเราท์เตอร์นั้น.

  ดำเนินการวินิจฉัยเครือขาย(Network Diagnosis)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการวินิจฉัยเครือข่าย
  หมายเหตุ: หน้าจอเมนูจะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นเครื่องของท่าน.

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2015 และหลังจากนั้น:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
   รูปภาพประกอบ
    
  5. เลือกที่ Network.
  6. เลือกที่ Network Setup.
  7. เลือกที่ View Network settings and status.
  8. เลือกที่ Check Connection.
  9. เลือกที่ Yes.
   การวินิจฉัยการเชื่อมต่อจะเริ่มต้นขึ้น. ผลการเชื่อมต่อจะแสดงออกมาหลังจากนั้นอีกชั่วครู่. ให้อ้างอิงกับส่วนของ วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2014 และก่อนหน้านั้น:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. เลือกที่ Network Setup.
   รูปภาพประกอบ
    
  5. เลือกที่ View Network settings and status หรือ View Network Status.
  6. เลือกที่ Check Connection.
  7. เลือกที่ Yes.
   การวินิจฉัยการเชื่อมต่อจะเริ่มต้นขึ้น. ผลการเชื่อมต่อจะแสดงออกมาหลังจากนั้นอีกชั่วครู่. ให้อ้างอิงกับส่วนของ วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย

  วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย

  หน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหน้าจอที่แสดง Connection Results.


  สามรายการที่แสดงในผลของการเชื่อมต่อ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่าย เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องจากตารางด้านล่างนี้
  สำหรับตัวอย่างข้างต้น ให้เลือกที่ Solution 4.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ Wireless LAN converter (ชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวีด้วยสาย LAN), ให้อ้างอิงกับตารางสำหรับ การเชื่อมต่อแบบใช้สาย.
   

  การเชื่อมต่อไร้สาย

  อุปกรณ์ Wireless ในทีวี
  การเข้าถึงในพื้นที่(Local access)
  การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต(Internet access)
  วิธีแก้ปัญหา
  Failed
  Failed
  Failed
  Solution 1
  Found (หรือ OK) 
  Failed
  Failed
  Solution 2
  Found (หรือ OK)
  OK
  Failed
  Solution 3
  Found (หรือ OK)
  OK
  OK
  Solution 4


  เชื่อมต่อแบบมีสาย

  Cable connection
  การเข้าถึงในพื้นที่(Local access)
  การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต(Internet access)
  วิธีแก้ปัญหา
  Failed
  Failed
  Failed
  Solution 5
  Found (หรือ OK) 
  Failed
  Failed
  Solution 6
  Found (หรือ OK)
  OK
  Failed
  Solution 7
  Found (หรือ OK)
  OK
  OK
  Solution 8

   


  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC