หมายเลข ID หัวข้อ : 00197361 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2018

วิธีการติดตั้ง เครื่อง OLED TV (A1 ซีรี่ส์) ของท่านเข้ากับฝาผนัง

   รูปภาพประกอบ

  หัวข้อนี้จะแนะนำท่านถึงวิธีการติดตั้งเครื่อง OLED TV (A1 ซีรี่ส์) ของท่านเข้ากับฝาผนัง โดยใช้ Wall-Mount Bracket (SU-WL450) ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก.

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อควรระวังเกี่่ยวกับการติดตั้งกับฝาผนัง, ให้ดูที่คู่มือการใช้งาน Wall-Mount Bracket และรายละเอียดการติดตั้ง(Wall-Mount Bracket) ใน  หน้าผลิตภัณฑ์สำหรับ A1 ซีรี่ส์.


  ข้อสำคัญ:
  เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย โซนี่ แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ โซนี่ ที่ได้รับอนุญาต.

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่จำเป็น
  2. ติดตั้งแขนรับบนฝาผนัง
  3. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับทีวี
  4. ติดตั้งทีวีเข้ากับฝาผนัง

   ข้อควรระวังเกี่ยวกับ การติดตั้งกับฝาผนัง

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่จำเป็น

   • อุปกรณ์เสริม
    ศึกษาดูในคู่มือการใช้งานจาก Wall-Mount Bracket (SU-WL450) ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบดูว่าท่านมีอุปกรณ์เสริมที่แสดงไว้ให้นั้นครบถ้วนแล้ว.
   • เครื่องมือ
    จัดเตรียมเครื่องมือตามด้านล่างนี้.
    รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
    สว่านไฟฟ้าไขควงขันสกรูดินสอ
    รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
    เครื่องวัดระดับสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. หรือเทียบเท่า จำนวนสี่ตัวหรือมากกว่าสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. หรือเทียบเท่า
  2. ติดตั้งแขนรับบนฝาผนัง

   1. กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้ง.
    ตัดสินใจว่าจะติดตั้งทีวีและแขนยึดไว้ที่ใด ในผังด้านล่าง.

    รูปภาพประกอบ
    [1] จุดศูนย์กลางของหน้าจอ

    ชื่อรุ่น        ขนาดของหน้าจอ      ขนาดตรงกลางของหน้าจอ
    รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
    KD-77A11,72199799
    KD-65A1

    1,451

    834

    93

    KD-55A11,228711153


    ปล่อยให้ีมีช่องว่างระหว่างทีวีและเพดาน และส่วนยื่นของฝาผนังดังแสดงด้านล่าง.

    รูปภาพประกอบ
    หน่วย: มม.

    เมื่อท่านตัดสินใจในตำแหน่งได้แล้ว, ให้วางฐานของแขนยึดเข้ากับฝาผนังและทำเครื่่องหมายจุดสำหรับติดตั้ง โดยใช้ตัววัดระดับและดินสอ.
   2. เลือกรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนัง.
    เลือกจากสองวิธีการติดตั้ง: แบบมาตรฐาน(Standard), ที่จะทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างฝาผนังและทีวี หรือ แบบบาง(Slim) ซึ่งจะทำให้ทีวีเข้าชิดกับฝาผนังมากขึ้น. ในการยึดแบบบาง ทีวีจะให้ความรู้สึกว่าได้ผนึกรวมเข้ากับฝาผนัง ทำให้ดูออกมาทันสมัยมากขึ้น. ขั้นตอนการติดตั้งจะแตกต่างกันไปตามแบบของการติดตั้งนี้.
    ข้อสำคัญ:
    ไม่ว่าท่านจะเลือกแบบใด สายทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวทีวี ก่อนการติดตั้ง.

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)

    รูปภาพประกอบ

    * สำหรับ KD-77A1: 162 มม.

    รูปภาพประกอบ

     * สำหรับ KD-77A1: 120 มม.

   3. ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนัง

    ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ให้ตรงตามแบบการเลือกตั้งที่ท่านได้เลือกไว้.

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)
    1. ติดตั้งตัว อะแดปเตอร์ฐาน เข้ากับฐานโดยใช้สกรูที่มากับแขนรับนั้น.

     A: ฐาน
     I: อะแดปเตอร์ฐาน
     J: PSW 4x10

     รูปภาพประกอบ
    2. ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนังตามผังด้านล่างโดยใช้สกรูสี่ตัว หรือมากกว่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้).

     A: ฐาน
     I: อะแดปเตอร์ฐาน

     รูปภาพประกอบ

    ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนังตามผังด้านล่างโดยใช้สกรูสี่ตัว หรือมากกว่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้).


    A: ฐาน

     


    รูปภาพประกอบ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  3. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับทีวี

   1. ติดตั้งส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะที่มากับ OLED TV (A1 ซีรี่ส์)

    อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

    สกรู (M4L12), ส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะ(WM1/WM2)
    รูปภาพประกอบ

    ยึดส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะ และสกรูเข้ากับทีวีดังแสดงในรูปด้านล่าง.

    รูปภาพประกอบ
   2. ยึดสกรูและตัวตัวเปซเซอร์ที่มากับตัวแขนรับ
    ชิ้นส่วนจะแตกต่างกันไป ตามที่ท่านเลือกว่าเป็นการติดตั้งแบบมาตรฐานหรือแบบบาง. ยึดเข้าไปตามผังรูปด้านล่าง.
    การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)

    B:รอก
    C:สกรู
    (+PSW 6 x 20)
    F:เข็มขัด
    K:สเปซเซอร์
    (60 มม.)
    L:สกรู(+PSW 6 x 50)

    รูปภาพประกอบ

    B:รอก
    C:สกรู(+PSW 6 x 20)
    E:สเปซเซอร์(20 มม.)
    F:เข็มขัด


     

    รูปภาพประกอบ

   3. เชื่อมต่อสายไฟกำลัง สาย HDMI ฯลฯ.
    ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อสายไว้ก่อนที่จะติดตั้งทีวีเข้ากับฝาผนัง. ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อสายได้อีกเมื่อทีวีติดตั้งเข้าไปแล้ว.
  4. ยึดทีวีเข้ากับฝาผนัง

   1. ยึดทีวีเข้ากับฐานของแขนรับ
    ยึดรอกที่เชื่อมโยงกับทีวีไว้อย่างมั่นคงเข้ากับฐานนี้.
    ตำแหน่งของการยึดจะแตกต่างกันตามแบบที่ท่านเลือกว่าเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบบาง. ติดตั้งตามผังที่แบบที่สอดคล้องกันด้านล่าง.
    การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)
    B: รอก
    K: สเปซเซอร์(60มม.)
    F: เข็มขัด


    รูปภาพประกอบ
     
    B: รอก
    E: สเปซเซอร์ (20มม.)
    F: เข็มขัด


    รูปภาพประกอบ
     
   2. รัดเข็มขัดให้แน่นและตรึงทีวีเข้ากับฝาผนัง
    เก็บส่วนที่หย่อนของเข็มขัดและยึดติดกับฝาผนังให้แน่นหนา. จากนั้นใช้สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้) และตรึงไว้กับฝาผนัง.
    การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)

    F:เข็มขัด

    รูปภาพประกอบ

    F:เข็มขัด

    รูปภาพประกอบ
    สุดท้าย, เมื่อท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าทีวีมีการยึดไว้อย่างแน่นหนากับฝาผนังแล้ว การติดตั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้น.
    เพลิดเพลินกับประสบการณ์และภาพที่สวยงามของ OLED TV เหมือนกับว่าออกมาจากฝาผนัง.

    รูปภาพประกอบ
     

  การติดตั้งกับฝาผนังข้อระวัง

  • ฝาผนังควรจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสี่เท่าของน้ำหนักของตัวทีวี.
  •  ต้องมั่นใจว่าได้ใช้สกรูและชิ้นส่วนยึดที่จัดมาให้อย่างถูกต้อง. ถ้าหากท่านใช้ของทดแทน ทีวีอาจจะร่วงตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือสร้างความเสียหายกับตัวทีวีได้.