หมายเลข ID หัวข้อ : 00187709 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร?

  เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Sony Android TV ของท่านให้ได้มากที่สุด ท่านควรจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ที่เป็นอันล่าสุดจาก Sony และ Google ให้กับเครื่องอยู่เป็นประจำ อัปเดตสำหรับทีวีของท่านจะมีฟีเจอร์และแอปพลิเคชันหลัก ๆ ให้พร้อมกับการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงฟีเจอร์ต่าง ๆ
  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีต่าง ๆ ของการอัปเดตซอฟต์แวร์
   

  ข้อสำคัญ: ทีวีของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายก็ได้ เพื่อที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ หรือ ท่านจะสามารถทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตนี้ไปให้กับตัวแฟลชไดรฟ์ USB , และติดตั้งตัวอัปเดตนี้ให้กับทีวี จาก USB (ดูที่ส่วนที่ 3 ของหัวข้อนี้)

  1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่
  2. การดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง
  3. การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์แบบ USB


  1. การตรวจเช็คว่ามีตัวอัปเดตให้กับทีวีของท่านหรือไม่

  เพื่อที่จะรับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download จากทีวีของท่านมีการปรับไปที่ ON

  • สำหรับ X74xxH_X75xxH ซีรีส์: ไปที่ บนที่ 2. การดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง. เครื่องรุ่นเหล่านี้จะรับ การอัปเดตซอฟต์แวร์โดย อัตโนมัติ และจะไม่มีตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการนี้ เมื่อทีวีได้รับการอัปเดต จะมีข้อความแจ้งเตือนเรื่อง ซอฟต์แวร์ตัวใหม่แสดงบนหน้าจอโดยไม่มี การตั้งค่าใด ๆ
  • สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2561 ถึง 2563 ที่แสดงไว้ด้านล่าง:
   รายการรุ่นเครื่องเป้าหมาย

  ถ้าหาก การตั้งค่าของ ตรวจสอบการอัปเดตโดย อัตโนมัติ (Automatically check for update) ตั้งไว้เป็น เปิด (ON)ทีวีจะทำการตรวจดูว่ามี ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ให้โหลดหรือไม่ เมื่อเปิดทีวีขึ้นมาหรือเมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV
   ถ้าหากการตั้งค่าของ Automatic software download มีการปรับไว้ที่ ON, ทีวีจะเริ่มทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตโดยอัตโนมัติในระหว่างที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

  ถ้าต้องการจะตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการปรับไว้ที่ ON หรือ OFF, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  2. เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
   สำหรับ Android™ 9 / Android 8.0 เลือกที่Appsจากนั้นเลือกที่ Help
   หมายเหตุ: ถ้าหาก รีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม HELP ท่านสามารถจะแสดงหน้าจอให้ความช่่วยเหลือ (Help) ได้โดยการกดที่ปุ่ม HELP นี้ด้วย

  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:

   • เลือกที่ Status & Diagnostics — System software update
   • เลือกที่ System software update
    หมายเหตุ: รูปภาพประกอบการอธิบายด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของทีวีที่เป็น Android 6.0 หรือที่ใหม่กว่า
    รูปภาพของหน้าจอ Help
  4. ตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าของ Automatically check for update หรือ Automatic software download มีการตั้งไว้ที่ ON
   หมายเหตุ: ถ้าหาก การตั้งค่าของ ตรวจสอบการอัปเดตโดย อัตโนมัติ (Automatically check for update) หรือ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ตั้งไว้ที่ ปิด (OFF)ให้เช็คดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ด้วยตนเอง
   ถ้าต้องการเช็คดูด้วยตนเอง ให้เลือกที่ อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update) ตามขั้นตอนข้างต้น และจากนั้นเลือกที่ เช็คดูตัว อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (Check for a system software update) หรือ อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (Software update)

  ข้อสำคัญสำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV ที่แสดงไว้ด้านล่าง:
  รายการรุ่นเครื่องที่ยกเว้น

  • ท่าน จะต้อง ตอบตกลง กับ Sony Privacy Policy เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • ถึงแม้ว่าจะตั้ง การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ไว้เป็นเปิด (ON) แล้วก็ตาม ทีวีจะไม่มีการรับ การอัปเดตซอฟต์แวร์จาก อินเทอร์เน็ตมาจนกว่าท่านจะตอบตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sonyท่านสามารถทบทวนและตกลงกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony ได้ทุกเวลาโดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัว รีโมทคอนโทรล — Privacy Setting

  • ถ้าหากท่านไม่เห็นชอบ กับ Sony Privacy Policy ในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้นของทีวี ให้ทำตามต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์:
   1. ตอบตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony ได้ โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล Privacy Setting
   2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า การตั้งค่าของ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ตั้งไว้เป็น เปิด (ON) แล้วโดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัว รีโมทคอนโทรล — System software update Automatic software download
   3. ตรวจเช็คดูการอัปเดตด้วยตนเองได้โดยการกดที่ปุ่ม HELP บนตัว รีโมทคอนโทรล — System software update Software update


  2. การดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง

  ถ้ามีตัวอัปเดตให้ดาวน์โหลด ขั้นตอนสำหรับทำการดาวน์โหลดมีดังต่อไปนี้:

  สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2561 ถึง 2563 ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

  รายการรุ่นเครื่องเป้าหมาย

  การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีได้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งประกาศสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดทีวี (ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ) 
  เมื่อท่านเลือกที่ UPDATE, การดาวน์โหลดและติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป
   ข้อสำคัญ: ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้
  • เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมาหลังจากที่การอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว ทีวีนั้นจะเริ่มต้นทำงานกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่
   ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะไม่ทำงานประมาณ 2 ถึง 3 นาที
  • ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีการตั้ง Automatically check for update ไว้ที่ ON
   ข้อความนี้จะแสดงประมาณ 15 วินาที และถ้าหากข้อความนี้หายไปแล้ว ข้อความนี้จะไม่แสดงขึ้นมาอีกจนกว่าจะครบ 12 ชั่วโมงนับจากข้อความเดิม ถ้าหากข้อความนี้หายไปและท่านต้องการจะอัปเดตซอฟต์แวร์ในทันที ท่านจะต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ด้วยตนเองจาก Software update ในเมนูของ  System software update

  สำหรับ X74xxH_X75xxH ซีรีส์:

  ข้อสำคัญ:

  • ตอบตกลงกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • การติดตั้งตัวอัปเดตจะใช้เวลาได้นานถึง 15 นาที ซึ่ง ท่านจะไม่สามารถใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านได้ และหน้าจอจะแสดงไอคอนอัปเดตขึ้นมา
  1. ถ้าหากมี ซอฟต์แวร์สำหรับ อัปเดต จะมีการแจ้งเตือนที่ด้านขวาบนของหน้าจอ  Homeและแบนเนอร์จะแสดงที่ส่วนบนสุดของเมนู (ข้อความแจ้งเตือนจะหายไปโดย อัตโนมัติ)
   หมายเหตุ: การแจ้งเตือนจะแสดงที่หน้าจอ อินพุตอื่น ๆ ด้วยเมื่อมีการอัปเดตออกมาให้
  2. เลือกที่ รายละเอียด (Details) บนแบนเนอร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  3. เลือกที่ ดาวน์โหลด (Download) เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง

   หมายเหตุ: ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้โดยขั้นตอนต่อไปนี้ได้เช่นเดียวกัน กดที่ปุ่ม HOME บนตัว รีโมทคอนโทรล —Settings — Device Preferences — About System Update

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของทีวี หรือ ตัดการเชื่อมต่อออกจากเต้ารับไฟ AC การหายไปของกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้ทีวีนั้นใช้งานไม่ได้ หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม

  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV:

  ทีวีจะถามว่าท่านต้องการจะดำเนินการดาวน์โหลดหรือไม่ เลือกที่ UPDATE NOW เพื่อทำต่อ
  หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของหน้าจอนี้

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถใช้ ทีวีของท่านได้ตามปกติ ในระหว่างที่มีการดาวน์โหลด ตัวอัปเดต
  • ถ้าท่านเลือกที่ UPDATE LATER หน้าจอจะถามท่านว่าต้องการจะเริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์หรือไม่เมื่อท่านปิดทีวี ถ้าหากท่านเลือกที่ No บนหน้าจอนั้น ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาอีกเมื่อท่านเปิดทีวีในครั้งถัดไป ถ้าหากท่านเลือกที่ Yes การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น

  เมื่อทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตเสร็จสิ้น จะมีการถามว่าท่านต้องการจะติดตั้งหรือไม่
  เลือกที่ OK เพื่อตกลงและเริ่มทำการติดตั้ง หรือ ท่านสามารถจะเลือกที่ Cancel และดำเนินการภายหลังกับการติดตั้งตัวอัปเดต

  ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่า การติดตั้งตัวอัปเดตจะใช้เวลาได้นานถึง 30 นาที ซึ่ง ท่านจะไม่สามารถใช้เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านได้ และหน้าจอจะแสดงไอคอนอัปเดตขึ้นมา

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตนี้ ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของทีวี หรือ ตัดการเชื่อมต่อออกจากเต้ารับไฟ AC การหายไปของกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้ทีวีนั้นใช้งานไม่ได้ หรือต้องได้รับการตรวจซ่อม

  เมื่อการติดตั้งตัวอัปเดตเสร็จสิ้น ท่านก็สามารถจะใช้งานทีวีของท่านได้ตามปกติอีกครั้ง  3. การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์แบบ USB

  ถ้าหากทีวีของท่านต่อเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และ/หรือ ท่านต้องการจะทำการอัปเดต ด้วยตนเอง ท่านสามารถจะทำได้โดยใช้ตัวแฟลชไดรฟ์ USB โดย การดาวน์โหลด ตัวอัปเดตนี้จาก ส่วนสนับสนุนของโซนี่

  หมายเหตุ:

  • แฟลชไดรฟ์ USB จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
   • ไดรฟ์นั้นจะต้องฟอร์แมทเป็น FAT16 FAT32, exFAT หรือ NTFS
   • ไดรฟ์นั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับใส่ไฟล์สำหรับอัปเดต
   • ไฟล์สำหรับอัปเดตจะต้องเก็บไว้ในไดเรกตอรี่รากของไดรฟ์นั้น
  • การอัปเดตอาจจะมีการล้มเหลวได้แม้จะใช้ แฟลชไดรฟ์ USB ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของไดเรกตอรี่ของไฟล์อันอื่นในไดรฟ์นั้น ถ้าการอัปเดตล้มเหลว ให้ลบไฟล์อันอื่นออก และลองดูอีกครั้ง โดยให้มีแต่ไฟล์สำหรับอัปเดตเก็บบันทึกไว้ใน แฟลชไดรฟ์ USB นั้นอย่างเดียว ถ้าหากการ อัปเดตยังคงล้มเหลว ให้ทำการฟอร์แมทแฟลชไดรฟ์ USB ไปเป็น FAT32 และลองดูอีกครั้ง

  การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์แบบ USB ให้ทำตามดังต่อไปนี้:

  1. ไปที่ เว็บไซต์ สนับสนุนของโซนี่
  2. พิมพ์ชื่อรุ่นทีวีของท่านเข้าไปในกล่องค้นหา   ถ้าหากท่านไม่ทราบหมายเลขรุ่นเครื่องของท่าน กรุณาตรวจเช็คดูสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างซ้ายของแผงด้านหลังทีวีของท่าน

  3. ไปที่ส่วนของ "Downloads" และเข้าไปที่หน้าอัปเดต


    
  4. ทำตามคำแนะนำที่อยู่ในเว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลดตัวอัปเดต ไปให้กับแฟลชไดรฟ์ USB และ ดำเนินการอัปเดตในทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ภาพหน้าจอที่แสดงอยู่นี้ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น หน้าจอของเครื่องจริงอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ตามประเทศ รุ่นเครื่อง หรือเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่าน