หมายเลข ID หัวข้อ : 00135155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

จะมีวิธีการจูนหรือจูนใหม่ Sony Android TV (Analogue/Cable/Terrestrial Guide)ได้อย่างไร ?

  ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนใช้ได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ Sony Android ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน, อาจจะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยระหว่างการจัดรูปแบบของตัวรีโมทคอนโทรลและหน้าจอเมนู
  ถ้าหากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในจุดใดๆ ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือช่วยเหลือที่อยู่ในตัวเครื่องทีวี

   วิธีใช้ตัวรีโมท  วิธีใช้ตัวรีโมท
  ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ เมนูของทีวี เลือกตัวเลือกโดยการกดที่ปุ่ม  "บวก" ปุ่มนี้เป็นปุ่มกลมๆ อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมเมนูของตัวรีโมทของท่าน

  การจูนแบบอนาล็อก

  1. กดที่ปุ่ม [HOME] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  2. ไปที่เมนู Settings ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ Home
   วิธีใช้ตัวรีโมท

  3. เลือกไปที่ Channel SetupAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning.

  4. เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?" ให้เลือกที่ Yes

  ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น

  การจูนแบบดิจิทัล

  • กดที่ปุ่ม [HOME] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  • ไปที่เมนู Settings ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ Home
   วิธีใช้ตัวรีโมท

  • เลือกไปที่ Channel SetupDigital SetupDigital TuningDigital Auto Tuning

  • เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?" ให้เลือกที่ Yes

  • ทำการเลือกระหว่าง Antenna หรือ Cable
   เมื่อเลือกที่ Antenna การจูนคลื่นโดยอัตโนมัติสำหรับเสาอากาศจะเริ่มต้นจากจุดนี้

  • ถ้าหากเลือกเป็น Cable ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เมนูการจูนคลื่นสำหรับเคเบิลจะแสดงขึ้นมา
   ท่านอาจจะเลือกที่จะตั้ง Scan Type, Frequency หรือ  Network ID ด้วยตนเอง ตามค่าตัวแปรที่เครือข่ายกำหนด ที่ได้มาจากผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่าน

   ถ้าหากท่านรับอะไรไม่ได้เลย เราขอแนะนำให้ท่านใช้การตั้งค่าเป็นแบบเริ่มต้นแทน

   ชนิดของการสแกน: Quick scan
   Frequency: Auto
   Network ID: Auto
   Operator: เลือกชื่อของผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่านจากรายการ

   ถ้าหากการสแกนไม่พบช่องใด ๆ หรือทั้งหมด ท่านอาจจะลองทำการเปลี่ยน การตั้งค่าของ Scan Type ไปเป็น Full scan
   ข้อสำคัญ: อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือนานกว่า เมื่อทำการเลือก Full scan ให้กับการจูนทีวีของท่าน

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านมีปัญหากับขั้นตอนการจูนคลื่นของ เคเบิล กรุณาตรวจเช็คกับผู้ให้บริการของท่านเนื่องจากอาจจะมีการใช้การตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไป

  • ดำเนินการโดยการเลือกที่ Start

  ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น