หมายเลข ID หัวข้อ : 00095701 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/11/2018

มีแถบดีดำ ปรากฎที่ส่วนบนสุด ล่างสุด และด้านข้างของภาพในหน้าจอทีวีของฉัน

  วิธีการทำให้แสดงเต็มหน้าจอทีวี โดยการปรับ Screen Settings.

  รูปภาพประกอบ

  เครื่องรับโทรทัศน์จะต้องจัดการกับสัญญาณอินพุทต่าง ๆ และแบบที่หลากหลาย. ขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญาณที่รับเข้ามา ทีวีนั้นอาจจะต้องทำการโปรเซสสัญญาณและกำหนดวิธีการแสดงภาพนั้นบนหน้าจอ.

  มีการตั้งค่าต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้ทำการเลือกวิธีการโปรเซสสัญญาณและแสดงบนหน้าจอ.

  ข้อสำคัญ: ในหัวข้อนี้, จะแนะนำการตั้งค่าทีวี ให้แสดงขนาดของภาพที่เหมาะสมบนทีวี และเอฟเฟ็คนั้น. อย่างไรก็ตาม, ขึ้นอยู่กับภาพเป้าหมาย โปรดทราบว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยการตั้งค่าของทีวี. ให้ตรวจเช็ครายการต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้า.

  รายการตรวจเช็ค

  • ตรวจเช็คดูเมนู ทีวี - ถ้าเมนูมีการยืดหรือผิดเพี้ยนไปด้วย แสดงว่าทีวีนั้นต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว.
  • เปลี่ยนแหล่งจ่ายสัญญาณป้อนเข้ามาที่แตกต่างออกไป - ตรวจเช็คดู Cable, DVD, Blu-ray, ฯลฯ.  ถ้ามีเฉพาะอุปกรณ์เดียวที่มีปัญหา ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าในอุปกรณ์นั้นมากกว่าของทีวี.
  • ตรวจเช็คดูคอนเทนท์ - โปรแกรม ภาพยนตร์ หรือคอนเทนท์ที่ท่านกำลังรับชมอาจจะมีการเผยแพร่หรือบันทึกในอัตราสัดส่วนภาพที่จะไม่เติมเต็มกับหน้าจอของท่าน หรืออาจจะแสดงออกมายืดหรือผิดเพี้ยนได้. ตัวอย่างเช่น, คอนเทนท์ของบางภาพยนตร์ได้รับการบันทึกมาในฟอร์แมทภาพยนตร์ 21:9 ที่จะมีการแสดงแถบสีดำด้านบนและด้านล่างของภาพ เมื่อรับชมในทีวีหน้าจอกว้าง (16:9).
  • ตรวจเช็คดู Closed Caption (CC) และ Extended Data Services (XDS) - ถ้าหากฟีเจอร์เหล่านี้ในทีวีมีการเปิดไว้ อาจจะทำให้ภาพมีการยืด ผิดเพี้ยน หรือถูกตัดได้.  ให้ลอง  ปิด บริการ Closed Caption หรือ Extended Data เพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่.
  • ปัญหานี้อาจจะมากับโปรแกรมนั้น - ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจออาจจะถูกปิดโดยแถบแบนเนอร์หรือ แถบวิ่งเมื่อรับชมข่าวหรือโปรแกรมกีฬา. เหล่านี่เป็นส่วนของสัญญาณที่ส่งออกอากาศ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้.
  • บางตัวเลือกอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ - บางอุปกรณ์และทีวี จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนอัตราสัดส่วนของภาพได้เมื่อส่งออกมาหรือรับสัญญาณเป็น 720p หรือ1080i.

  ส่วนต่าง ๆ ในคำตอบนี้ :

  การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี
  การตั้งค่าทีวี - Automatic Modes
  การตั้งค่าทีวี - Manual Modes
  การตั้งค่าทีวีเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี


  การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี  (กลับขึ้นด้านบนสุด)

   

  ขั้นตอนแรกในการกำหนดวิธีการตั้งค่าให้ทีวีคือการตรวจเช็คดูสัญญาณที่ป้อนเข้ามาให้กับทีวี เพื่อความมั่นใจว่ามีการตั้งค่าที่ถูกต้อง. อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีของท่าน อาจจะมีการตั้งค่าที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณที่ออกมาให้กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน. อุปกรณ์เหล่านี่อาจจะได้แก่ :

  • กล่องรับสัญญาณเคเบิล (Cable Boxes)
  • เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite Receivers)
  • เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล (Digital Video Recorders) (DVR)
  • เครื่องเล่น Blu-ray และ DVD
  • เครื่องรับ A/V
  • ระบบเกม
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  • อุปกรณ์วิดีโออื่น ๆ (กล้อง, กล้องถ่ายภาพวิดีโอ, ฯลฯ.)

  การเชื่อมต่อทีวีแบบง่าย ๆ
  [A] เคเบิล, ดาวเทียม, Blu-ray, DVD, ฯลฯ.
  [B] TV

  การตั้งค่ากับอุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งผลต่อความละเอียด (480, 720, 1080, 2160) และอัตราสัดส่วนภาพ (4:3, 16:9) ของสัญญาณและสามารถส่งผลต่อภาพที่จะแสดงบนหน้าจอทีวีได้. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูจากคำตอบต่อไปนี้: คำว่า ความละเอียด (Resolution) และ อัตราสัดส่วนภาพ (Aspect Ratio) มีความหมายอย่างไรต่อเครื่องรับโทรทัศน์ของฉัน?

  โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีของท่าน ควรจะมีการตั้งค่าให้เข้ากันได้กับความละเอียดสูงสุดของทีวีของท่านที่สามารถจะรับได้ (480, 720, 1080, 2160). ถ้าหากท่านมีทีวีที่เป็นแบบหน้าจอกว้าง, อัตราสัดส่วนภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้นควรจะต้องตั้งไว้เป็น 16:9 ถ้าเป็นไปได้.
   


  การตั้งค่าทีวี - Automatic Modes (กลับขึ้นไปข้างบนสุด)

  ข้อสำคัญ: เพื่อจะหาการตั้งค่าเฉพาะรุ่น กรุณาตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานในทีวีของท่าน.

  เครื่องรับโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าที่สามารถกำหนดเองได้โดยอัตโนมัติ ให้ได้ภาพที่ดีที่สุดในการแสดงภาพบนหน้าจอ. การตั้งค่าเหล่านี้สามารถจะเข้าไปได้จากเมนูของเครื่องรับโทรทัศน์นั้น. ขึ้นอยู่กับรุ่นของท่าน การเข้าไปตั้งค่าจากรีโมทคอนโทรลจะมีดังต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ถ้าหากรีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่มที่มีเขียนกำกับว่า Wide, Zoom หรือ  ให้ไปที่ส่วนถัดไป"การตั้งค่าของทีวี - Manual Modes "

  วิธีการเปิด/ปิด Auto Wide

  1. กดที่ปุ่ม Home หรือ Menu เพื่อเข้าไปในเมนูของทีวี.
  2. ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน การเข้าไปที่การตั้งค่าโดยการเลือกที่ตัวเลือกต่อไปนี้:
   1.  Settings -->Display ในหมวดของ TV -->Screen
   2. Settings --> Picture & Display --> Screen
   3. Picture & Display --> Screen
   4. Settings --> Screen
  3. เปิดการตั้งค่าต่อไปนี้ (ถ้ามี)
   1. Auto Wide = ON
   2. Auto Display Area = ON

    หมายเหตุ: เมื่อ Auto Wide มีการ On, เครื่องจะทำการเปลี่ยนโหมดหน้าจอกว้างตามสัญญาณที่ป้อนเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอกให้โดยอัตโนมัติ. ถ้าหากท่านต้องการจะเก็บการตั้งค่าที่ชอบ ให้เลือกที่ Off.
  4. กดที่ปุ่ม Home หรือ Menu เพื่อออกจากการตั้งค่านั้น.

  เล่นคอนเทนท์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของท่านเพื่อดูว่าแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่. ถ้าไม่ได้, ให้ทำต่อในส่วนถัดไป.
   


  การตั้งค่าทีวี - Automatic Modes (กลับขึ้นไปข้างบน)

  บางสัญญาณที่เครืองรับโทรทัศน์ของท่านรับเข้ามาอาจจะไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องด้วยโหมดอัตโนมัติ. ในกรณีนี้ท่านสามารถทำการเปลี่ยนโหมดการแสดงด้วยตนเองเพื่อลองแก้ไขปัญหานี้ดู.

  ตรวจเช็คดูที่รีโมทคอนโทรลของท่าน สำหรับปุ่มที่เขียนไว้เป็น Wide, Zoom รูปภาพประกอบหรือ . ปุ่มนี้จะวนเป็นวงกลมในการตั้งค่าของ Wide Mode ที่อาจจะทำให้สัญญาณแสดงออกมาได้อย่างถูกต้อง.
  กดที่ปุ่มนี้บนตัว รีโมทคอนโทรล ของท่านซ้ำ ๆเพื่อเปลี่ยน Wide mode.

  รูปภาพประกอบ

  [A]: ตัวอย่างของปุ่มนี้บนตัวรีโมท

  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวรีโมทของท่านไม่มีปุ่มเหล่านี้เลย การตั้งค่านี้จะมีอยู่ในเมนูของทีวี. เข้าไปที่การตั้งค่าของหน้าจอในแบบเดียวกันกับที่ท่านทำในโหมดอัตโนมัติ แต่ให้เลือกที่ตัวเลือก Wide Mode แทน. คำอธิบายของการตั้งค่า Wide Mode ต่าง ๆ มีแสดงไว้ดังด้้านล่างนี้:

  ข้อสำคัญ:

  • การตั้งค่า Wide Mode ทั่้งหมดนี้อาจจะไม่มีอยู่ในเครื่องครบทั้งหมดทุกรุ่น.
  • ทีวีบางเครื่อง ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราสัดส่วนภาพได้เมื่อรับสัญญาณ 720p หรือ 1080i.
  • ต้องระวังภาพอาจจะแสดงออกมายืดหรือส่วนต่าง ๆ ของภาพอาจจะถูกตัดได้ เมื่อใช้ตัวเลือกโหมด zoom หรือ wide . ถ้าหากท่านรับชมรายการกีฬาหรือข่าว แถบวิ่งแสดงคะแนนหรือข่าวอาจจะไม่สามารถดูได้. ในกรณีเหล่านี้, ท่านอาจจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีของท่านมีการตั้งค่าไว้สำหรับการรับชมแบบปกติ (Normal).

   โหมด

    คำอธิบาย

  วิธีการเปลี่ยนคอนเทนท์โดยการตั้งค่านี้

  คอนเทนท์ในอัตราสัดส่วนภาพ 4:3

  คอนเทนท์ในอัตราสัดส่วนภาพ 16:9

  Normal

  4:3 Source - แสดงภาพ 4:3 ในขนาดเดิม, โดยมีแถบด้านข้างเติมเข้ามาในหน้าจอ 16:9.

  16:9 Source - แสดงภาพ 4:3 โดยมีการยืดทางด้านแนวนอนไปเป็น 16:9, ในฟอร์แมท 4:3.

  4:3 Normal Mode16:9 Normal Mode

  Zoom

  แสดงภาพ 16:9 ที่ได้รับการแปลงไปเป็นฟอร์แมท 4:3 letter box, ในอัตราสัดส่วนภาพที่ถูกต้อง.4:3 Zoom Mode16:9 Zoom Mode

  Wide Zoom

  ขยายภาพ โดยรักษาภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้.4:3 Wide Zoom Mode16:9 Wide Zoom Mode

  Full

  ยืดภาพ 4:3 ไปทางแนวนอน เพื่อให้เต็มหน้าจอ 16:9. แสดงภาพ 16:9 ในขนาดเดิม.4:3 Full Mode16:9 Full Mode

  Horizontal Stretch

  ยืดภาพไปทางแนวนอนเพื่อรักษาขนาดเดิมทางแนวตั้งไว้. อันนี้จะมีเฉพาะในแหล่งกำเนิดที่เป็น 720p, 1080i, 1080p และ 1080/24p.

  ใช้ไม่ได้

  16:9 Horizontal Stretch Mode

  Captions

  ขยายภาพทางแนวนอน ในขณะที่ปรับ คำบรรยายให้พอดีกับหน้าจอ.4:3 Captions Mode16:9 Captions Mode

  Fine - Normal

  แสดงภาพ 4:3 ในขนาดเดิม. จะมีแถบด้านข้างแสดงขึ้นมาเพื่อเติมหน้าจอ 16:9 ให้เต็ม.4:3 Fine Normal Mode

  ใช้ไม่ได้

  Fine - Full

  ยืดภาพ 4:3 ทางแนวนอน เพื่อเติมหน้าจอ 16:9 ให้เต็ม.4:3 Fine - Full Mode

  ใช้ไม่ได้

  Portable Game 1

  ยืดกรอบดำของภาพเกมจาก PlayStation Portable.4:3 Portable Game 1 Mode

  ใช้ไม่ได้

  Portable Game 2

  ยืดกรอบดำของภาพ (เช่น เบราว์เซอร์) จาก PlayStation Portable.4:3 Portable Game 2 Mode

  ใช้ไม่ได้

  นอกจากการตั้งค่า Wide Mode นี้ ตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมต่อไปนี้อาจจะมีให้ในทีวีของท่าน เพื่อให้ปรับภาพที่แสดงได้มากขึ้น:
   

   การตั้งค่า

   คำอธิบาย

  Auto Wide

  เปลี่ยน Wide Mode ให้โดยอัตโนมัติให้เข้ากันได้กับสัญญาณอินพุท.

  4:3 Default

  ตั้งค่าหน้าจอในฟอร์แมทเริ่มต้นสำหรับสัญญาณอินพุท 4:3.

  Auto Display Area

  ทำการปรับภาพให้อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่สำหรับแสดง.

  Display Area

  ให้การปรับภาพเพิ่มเติมเมื่อสัญญาณอินพุทเป็น 1080i/1080p และWide Mode ตั้งไว้เป็น Full.

  Screen Position

  ปรับตำแหน่งซ้าย-ขวา และสูง-ต่ำ ของภาพ. (ตำแหน่งสูง-ต่ำ ไม่สามารถจะปรับได้เมื่อตั้งค่าWide Mode ไว้เป็น Wide Zoom, Normal หรือ Full).

  Vertical Size

  ปรับขนาดทางแนวตั้งของภาพ. (ใช้ไม่ได้ เมื่อตั้งค่า Wide Mode เป็น Adjusts the vertical size of the picture (ปรับขนาดทางแนวตั้งของภาพ). (ใช้ไม่ได้ เมื่อตั้งค่า Wide Mode เป็น Normal หรือ Full).

  Horizontal Center

  ปรับตำแหน่ง ซ้าย - ขวา ของภาพ.

  Vertical Center

  ปรับตำแหน่ง บน - ล่าง ของภาพ.

   


  การตั้งค่าของทีวี เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี(กลับขึ้นไปข้างบนสุด)

  การตั้งค่าต่อไปนี้จะมีให้เมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ากับทีวีของท่าน. การตั้งค่าเหล่านี้จะอนุญาตให้ท่านปรับอัตราสัดส่วนภาพของเครื่องพีซี ให้เหมาะที่สุดกับหน้าจอทีวี.

  800 x 600
  800x600

  รูปภาพประกอบ

  Normal
  800x600 Normal

  Full1
  800x600 Full1

  Full2
  รูปภาพประกอบ

   1,280 x 768 
  1280x768

  รูปภาพประกอบ

  Normal
  รูปภาพประกอบ

  Full1
  1280x768 Full1

  Full2
  1280X768 Full2


  หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพีซีเข้ากับทีวี โดยใช้สาย HDMI และป้อนสัญญาณอินพุท 1080p, อาจจะจำเป็นต้องทำการเลือกเพิ่มเติมจากเมนูทีวีต่อไปนี้:

  • ตั้งค่า Scene Select ไปที่ Graphics
  • ตั้งค่า Wide Mode ไปที่ Full
  • ตั้งค่า Display Area ไปที่ Full Pixel