หมายเลข ID หัวข้อ : 00106695 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2021

จะดำเนินการอัปเดต เฟิร์มแวร์ / ซอฟต์แวร์ ใน BRAVIA TV ได้อย่างไร?

  การอัปเดตทีวีด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดจะทำให้ท่านเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้

  ข้อสำคัญ:

  • ให้อ่านคำแนะนำต่าง ๆ อย่างละเอียด ไม่เช่นนั้น ทีวีของท่านอาจไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
  • ห้ามทำการปิดทีวี หรือตัดออกจากกำลังไฟในระหว่างการอัปเดต
  • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำแนะนำ
  • หยุดการบันทึกใด ๆ ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้

  ขั้นตอนสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี

   สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™: 


   สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

   การอัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์แบบ USB