หมายเลข ID หัวข้อ : 00151179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/09/2016

ข้อผิดพลาด: 1106 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดู Internet video ในทีวี.

  ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อมีการเลือกคอนเทนท์อินเตอร์เน็ตหรือมีการดำเนินการ Refresh Internet Content.

  ขั้นแรก ให้ดำเนินการตาม Internet Connectivity Symptoms (อาการการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต).

  1. กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ Help.
  2. เลือกที่ Customer Support - Internet Connectivity Symptoms.

  ถ้าหากมีความล้มเหลวใด ๆ อยู่ในผลการวิเคราะห์นี้

  โปรดตรวจสอบการปรับตั้งค่าของการเชื่อมต่อของเครือข่าย. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในขั้นตอนการหาปัญหา ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้.

  BRAVIA ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.

  ถ้าหากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็น OK. ให้ทำการตรวจสอบตามลำดับต่อไปนี้.

  1. ปิดเพาเวอร์ของแหล่งจ่ายกำลังไฟของทีวีและถอดปลั๊กไฟออก. เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้าไปอีกครั้งในอีก 2 นาที และเปิดแหล่งจ่ายกำลังไฟนั้นอีกครั้ง. ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่.
  2. ถอดปลั๊กไฟของเราท์เตอร์และโมเด็มออกและเสียบปลั๊กต่อไฟเข้าไป แล้วทำการเปิดเพาเวอร์ของแหล่งจ่ายกำลังไฟใหม่. ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่.
  3. ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องพีซี, ให้ตรวจสอบว่า อุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่.
  4. ถ้าหากแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS มีอธิบายไว้ในรายละเอียดของบัญชีใช้งานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, ให้ตั้งค่าแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS ไปเป็นค่าคงที่ และตรวจสอบว่า สามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่.  

   หมายเหตุ:

   • โดยทั่วไป, แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS จะมีระบุไว้ในเอกสารที่ให้มาเมื่อสมัครใช้งานกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้น.
   • ถ้าหากไม่ทราบค่าของการปรับตั้ง DNS เช่น เนื่องจาก หาเอกสารสัญญาไม่พบ, โปรดติดต่อกับผู้ให้บริการนั้นอีกครั้ง.
   ถ้าหากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไม่ให้แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS มา, ให้ตั้งค่าเอาเอง ใน Network Setup โดยที่ Primary DNS address ให้ตั้งเป็น 8.8.8.8 และ Secondary DNS address ให้ตั้งเป็น 8.8.4.4.
  5. ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, ให้ตรวจสอบว่า ปัญหาได้หายไปหลังจากเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่.
  6. ทำการอัพเดต BRAVIA ให้ไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด, และ จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่.
   สำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์, ให้อ้างอิงกับ วิธีการดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์ / ซอฟต์แวร์ใน BRAVIA TV