หมายเลข ID หัวข้อ : 00118497 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

ฉันไม่สามารถเข้าคอนเทนท์ของการบริการเครือข่ายของ แอปพลิเคชัน Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube หรือ Games

  แอปพลิเคชันเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าของ Date & timeที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่อง BRAVIA TV ของท่านได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้มีการตั้งค่าของ Date & time ไว้ถูกต้องดีแล้ว

  1. ตรวจเช็คดูสถานะของเครือข่าย
   For X74H / X75H ซีรีส์:
   สำหรับเครื่องรุ่นอื่น ๆ :
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
    ถ้าหากไม่มี Help แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ AppsHelp
    หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมตคอนโทรล
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Status & DiagnosticsInternet connectivity symptoms
    • เลือกที่ Internet Connectivity Symptoms
  2. ตั้งค่าของ Date & time สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: 
   วิธีการปรับวันที่และเวลา
  3. ลบ หน่วยความจำแคช และ ข้อมูลของแอป สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
   วิธีการดำเนินการ Clear Data และ Clear Cache สำหรับแอปต่าง ๆ
  4. ทำการ รีเซ็ต หรือ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Data Reset) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
   วิธีการทำการรีเซ็ต หรือ Factory Data Reset ใน Android TV
   ข้อสำคัญ: ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่าง ๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน Google Play และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ ฯลฯ) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

  หมายเหตุ: การตั้งค่า Date & time สามารถจะมีผลต่อฟังก์ชันต่อไปนี้ได้เช่นกัน ถ้าหากการตั้งค่า Date & time ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันเหล่านี้จะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

  • Search / Voice Search
  • Voice Actions
  • Backdrop (การรักษาหน้าจอด้วยภาพวิว)