หมายเลข ID หัวข้อ : 00120204 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ทำไมไม่สามารถสร้าง Google ID ในตอนเริ่มต้นของหน้าจอเมนูเซ็ตอัพได้ และฉันต้องเริ่มขั้นตอนนี้อย่างไร?

  เมื่อท่านเริ่มทำการเซ็ตอัพ Android TV ของท่านเป็นครั้งแรก, ท่านจะได้รับการขอให้ sign in to Google (ลงชื่อเข้ากูเกิ้ล). บัญชีผู้ใช้งานของ Google ไม่สามารถสร้างได้ในทีวีของท่าน.

  แม้ว่า ทีวีของท่านจะมีความเหมือนกันกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) เดียวกัน - Android 5.0 Lollipop - แต่ก็ไม่ได้มีความเหมือนกันในการทำงานหรือลักษณะการทำงานดังที่พบได้ในเครื่องพีซี, แทปเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน. ซึ่งแอพต่าง ๆ และระบบปฏิบัติการที่มีให้นี้เป็นการปรับให้เหมาะสมกับ Sony Android TV เท่านั้น.

  ท่านไม่จำเป็นต้องมี Google ID เพื่อที่จะทำการเซ็ตอัพการเตรียมพร้อมใช้งานหรือใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของทีวีของท่านก็ได้, เช่น การรับชม การส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านทางสายเคเบิล. อย่างไรก็ตาม, เพื่อที่จะให้สามารถใช้งาน Android TV ของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การดาวน์โหลดแอพใหม่ ๆ จาก Google Play Store - ท่านจำเป็นต้องใช้ Google ID/account.  

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งานใน Google:

  1. ในหน้าจอของ Sign in to Google (ลงชื่อเข้ากูเกิ้ล), ท่านจะมีตัวเลือกดังนี้:

   a. USE YOUR PHONE OR LAPTOP (ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องแลปทอปของท่าน)
   b. USE YOUR PASSWORD (ใช้รหัสผ่านของท่าน)
   c. SKIP (ข้ามไป)

   Android - Sign into Google

   เลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการ.

   หมายเหตุ: สำหรับการลงชื่อเข้ากูเกิลที่ง่าย ๆ, เลือกที่ USE YOUR PASSWORD(ใช้รหัสผ่านของท่าน) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของท่านเข้าไป.

   Android - Google account email keyboard
  2. ถ้าหากท่านตัดสินใจที่จะใช้ตัวเลือก USE YOUR PHONE OR LAPTOP (ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องแลปทอปของท่าน), โทรศัพ่ท์/แลปทอปของท่านจะต้องเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายเดียวกัน. อันนี้เป็นตัวเลือกที่แนะนำ ถ้าหากท่านต้องการซ่อนบัญชีผู้ใช้งานกูเกิลและรหัสผ่านไม่ให้แสดงบนหน้าจอทีวีของท่าน. หลังการเลือกที่ USE YOUR PASSWORD (ใช้รหัสผ่านของท่าน), ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงบนหน้าจอทีวีของท่าน.

   Android - Enter code

   หมายเหตุ: โปรดรับทราบว่า หากท่านข้ามส่วนนี้ไป, ท่านอาจต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งานในตอนหลังอีกเพื่อที่จะเข้าถึงแอพ และ/หรือ บริการต่าง ๆ บางอย่างของแอพ Google บน Android TV ของท่าน.
  3. ข้อความยืนยัน: Your device is connected (อุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อได้แล้ว) จะปรากฎขึ้นมา บนหน้าจอเป็นการแสดงว่า สามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ.

   Android - device is connected

  4. เกี่ยวกับตัวเลือกของการลงชื่อเข้าใช้งานที่ท่านเลือก, หน้าจอถัดไปจะมีข้อความ: Success(สำเร็จ) แสดงขึ้นมาเพื่อเป็นการแจ้งว่า ท่านได้ลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน Google ของท่าน.

   Android - Success

  หมายเหตุ: ท่านยังสามารถลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน google ของท่านใน Google apps store ที่พบในชั้นของ Apps Store ได้ด้วยเช่นกัน.

  เลือกที่ [Google Play Store] ใน [Apps] บนเมนู Home.
        Android - Google Play Store

  หมายเหตุ: ภาพถ่ายหน้าจอที่นำมาแสดงนี้สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศ, รุ่นเครื่อง หรือเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของท่าน.